Drechtring

Een regio kan zich alleen ontwikkelen als de verbindingen voor woon-werkverkeer en het goederenvervoer goed functioneren. Op de A15, A16 en N3, de zogeheten Drechtring, staan te vaak files. Om die te verminderen, past Rijkswaterstaat het huidige wegennet aan. Zo verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de Drechtsteden. Rijkswaterstaat biedt meer informatie over de grote onderhoudsopgaven in Zuid-Holland.

Veilig en leefbaar

Met het onderhoud door Rijkswaterstaat zijn we er nog niet. Het blijft druk. We gaan ervan uit dat er slimme oplossingen op en rond de Drechtring nodig zijn om de regio veilig en leefbaar te houden. Zeker gezien het aantal vervoersbewegingen op deze 'draaischijf van Rotterdam'.

Slimme oplossingen

De Drechtsteden gaan voor innovatieve en duurzame maatregelen op en rond de Drechtring, rond het spoor en op het water. Maatregelen die de veiligheid en leefbaarheid ten goede komen. Welke maatregelen dat precies zijn, wordt in de komende jaren duidelijk. Tot die tijd zijn logistieke bedrijven en kennisinstellingen bezig met het ontwikkelen en testen van innovaties. Dat wat werkt, kan op de lange termijn worden geïmplementeerd. Hiervoor zijn wel Rijksinvesteringen nodig. We betrekken het Rijk dan ook bij alles wat we doen op de lange termijn. Tegelijkertijd willen met name de A15 ook op korte termijn al beter laten doorstromen.


Wat gaan we doen in de komende 3 tot 5 jaar?

  • We coördineren alle werkzaamheden aan de hand van afspraken met Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland om zo de overlast te beperken;
  • We werken samen met Rijkswaterstaat aan de voorbereiding van grote werkzaamheden aan de snelwegen;
  • We werken samen met RWS aan het voorbereiden van extra capaciteit op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem;
  • We werken met het bedrijfsleven en Rijkswaterstaat aan innovaties om de A15 beter door te laten stromen, zolang er nog geen extra rijbanen liggen;
  • We zorgen dat we mee praten over ontwikkelingen in onze buurregio's omdat verkeer grensoverschrijdend is.

Wilt u met uw bedrijf bijdragen aan innovaties in bereikbaarheid? Meld u aan bij het 'Platform Samen Bereikbaar'

Interessante links:

Deel op social media: