Openbaar vervoer

Meer woningen, meer banen en een bloeiend Leerpark Dordrecht. Daar willen inwoners en bezoekers, of ze nu student zijn of werken, natuurlijk ook met het openbaar vervoer naartoe kunnen. Daarom voeren we onze 'openbaar vervoer en spooragenda' uit. We gaan voor meer en snellere verbindingen via het spoor. Langs het spoor willen we bovendien extra haltes, bijvoorbeeld bij het Leerpark Dordrecht.

Vanaf 9 december 2018 verzorgt Qbuzz het openbaar vervoer in de Drechtsteden van deur tot deur. Met een stevig hoofdnet met snelle en frequente bus- en treinverbindingen en daaronder een fijnmazig netwerk met streek- en buurt- en bestelbussen.

Ruggengraat

We lobbyen voor Intercity's met een hogere frequentie tussen Dordrecht en Breda. Want het spoor is de ruggengraat van ons openbaar vervoer netwerk. Samen met Rotterdam en de provincie werken we aan meer treinen en meer stations op de oude lijn tussen Rotterdam en Dordrecht-zuid. Tussen Dordrecht en Breda hoort 2 keer per uur een intercity te rijden, met goede aansluitingen verder Brabant in. Ons streven is om deze aan te laten sluiten op een doorontwikkelde MerwedeLingelijn.

Betrouwbaar, frequent en comfortabel

Ook werken we aan 'R-net kwaliteit' in onze busverbindingen en de doorontwikkeling van de waterbus, ons systeem van personenvervoer over water. R-net is het keurmerk voor hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad. Dit netwerk gaat eind 2018 rijden. Het staat voor betrouwbaar, frequent en comfortabel vervoer.

Vlot vervoer, van deur tot deur

Mensen kiezen sneller voor het openbaar vervoer als de reis van het begin tot het eind vlot verloopt. Vooral de zogeheten ‘first & last mile’ zijn daarbij belangrijk. Hoe kom je vanuit huis zo snel mogelijk bij je trein of (water)bus? En waar stap je op over, als de je daar eenmaal uit komt? Hoe beter we dat regelen, des te vlotter de reis en des te minder het autogebruik. Zo houden we de regio leefbaar.

Wat gaan we doen in de komende 3 tot 5 jaar?

  • We voeren de R-Net maatregelen uit, in samenwerking met de provincie;
  • We werken samen met andere partners langs de oude lijn om ervoor te zorgen dat het spoorvervoer beter wordt;
  • We blijven regionaal betrokken bij de 'Werkplaats Metropolitaan OV' en organiseren mee aan projecten;
  • We doen voorstellen voor kwaliteitsverbetering en reizigersgroei van het personenvervoer over water en werken samen met de provincie, zodat zij een breed gedragen besluit kan nemen over aanbesteding van de concessie Drechtsteden.

Optimaal openbaar vervoer in de Drechtsteden? We organiseren het met de Rijksoverheid, meerdere provincies en Metropoolregio Rotterdam - Den Haag.

Interessante links:

Deel op social media: