Drechtstedenbestuur

Het Drechtstedenbestuur is het dagelijks bestuur van de Drechtsteden. In het bestuur zitten een burgemeester of wethouder(s) uit iedere gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van vastgesteld beleid.

Werkwijze

Het Drechtstedenbestuur neemt besluiten over voorgesteld regionaal beleid en projecten. Als het voorgestelde beleid en de projecten passen binnen een eerder door de Drechtraad vastgesteld kader, dan is het besluit daarmee vastgesteld. Valt het erbuiten? Dan doet het Drechtstedenbestuur een voorstel aan de Drechtraad.

Het Drechtstedenbestuur wordt geadviseerd door de volgende portefeuillehoudersoverleggen:

 • Middelen
 • Sociaal

Vergaderingen

De portefeuillehoudersoverleggen en vergaderingen van het Drechtstedenbestuur zijn niet openbaar. Wel kunt u kennisnemen van de door het bestuur genomen besluiten en vergaderingen van de Drechtraad bezoeken.

Drechtstedenbestuur

De leden van het Drechtstedenbestuur en hun portefeuilles zijn:

 • De heer A.W. Kolff: voorzitter en algemene bestuurlijke zaken en communicatie
 • De heer A.J. Flach: vicevoorzitter en Externe Betrekkingen
 • De heer P.J. Verheij: Financiën
 • De heer P.J. Heijkoop: Werk & Inkomen, Participatie, Schulden en Integratie (Sociaal 1)
 • De heer P.L. Paans: WMO en Sociale Werkvoorziening (Sociaal 2) / ICT
 • De heer T. Spek: Bedrijfsvoering (exclusief ICT)
 • Mevrouw G.K.C. Baggerman: geen portefeuille
 • De heer J. Huizinga: Huis van Stad en Regio – dossier huisvesting GRD
 • De heer C.H.W.M. Post: Secretaris

NB: de portefeuillehouders Sociaal hebben de taken verdeeld en vervangen elkaar.

Drechtstedenbestuur

Foto is uit oktober 2019. Hierop mist Dhr. Ton Spek.

» Vastgestelde besluiten

Deel op social media: