Dochterorganisaties

De zeven gemeenten zijn samen eigenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). De uitvoeringsorganisatie die zorgt voor een betere, snellere en goedkopere uitvoering van opgedragen en overgedragen taken.

Onder de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden vallen zes dochterorganisaties, met in totaal ongeveer 800 medewerkers:

Bureau Drechtsteden

 • stuurt op de programmering van het regionaal beleid;
 • vervult de staffunctie voor de organisatie GRD.

Gemeentebelastingen Drechtsteden

 • heft en int sinds 1 juli 2008 diverse belastingen en reinigingsrecht voor de gemeenten in de Drechtsteden;
 • voert de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) uit.

Website Gemeentebelastingen Drechtsteden

Ingenieursbureau Drechtsteden

 • ontwerpt, adviseert en voert projecten uit op het gebied van (duurzame) infrastructuur, ruimtelijke inrichting en gebouwen.

Website Ingenieursbureau Drechtsteden

Onderzoekcentrum Drechtsteden

 • verricht onderzoek sinds 1 januari 2008;    
 • brengt ontwikkelingen en trends in kaart.

Website Onderzoekcentrum Drechtsteden

Sociale Dienst Drechtsteden

 • voert de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit;
 • werkt aan het regionale arbeidsmarktbeleid en armoedebeleid.

Website Sociale Dienst Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden

 • biedt diensten op het gebied van personeel & organisatie, financiën, communicatie, inkoop, juridische zaken en ICT;
 • ontwerpt, adviseert en voert projecten uit op het gebied gebouwen;
 • verzorgt het technisch beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen.

Website Servicecentrum Drechtsteden

Deel op social media: