Energietransitie

Met creatieve, innovatieve oplossingen gaan de Drechtsteden aan de slag voor een groen en schone toekomst. Op zoek naar alternatieve energiebronnen, aardgasvrije woningen, elektrisch vervoer, zonne- en windenergie. De energietransitie loopt als een rode draad door alle pijlers heen. Ook binnen de pijlers Bouwen en Wonen, Werken en Economie en Bereikbaarheid en Mobiliteit speelt duurzaamheid een zeer grote rol.

Koploper op het gebied van energietransitie

Doel: één van de regionale koplopers in Nederland op het gebied van energietransitie  en energieneutraal in 2050 


Speerpunten

Meer weten over de Energietransitie van de Drechtsteden?  

Kijk op https://drechtstedenenergie.nl/downloads/energiestrategie-drechtsteden.pdf 

Interessante links

Onze ambities 

Deel op social media: