Aardgasvrij

Huishoudens, de dienstensector en industrie in de regio gebruikten in 2015 ongeveer 9 Petajoules (PJ) aan aardgas, voor warmte. In 2050 moet dat zijn teruggebracht tot 0 PJ. We stoppen met het gebruik van aardgas.

Woningen

Samen met bewoners, ondernemers en gebouweigenaren gaan we ons stap voor stap voorbereiden op aardgasvrij wonen en werken. We pakken dat gefaseerd aan en kiezen voor toekomstbestendige vervanging. Het Warmtenet Drechtsteden biedt grote kansen voor verduurzaming. We willen zoveel mogelijk woningen op het warmtenet aansluiten.

Bedrijven

Industriële bedrijven gebruiken ook aardgas, soms voor processen die bij zeer hoge temperaturen plaatsvinden. We verwachten dat het Rijk de energiebesparing en -transitie voor deze bedrijven uitwerkt in een eigen energieagenda.

Nieuwbouwwoningen, -kantoren, -bedrijven en utiliteitsgebouwen sluiten we vanaf 1 juli 2018 in principe niet meer aan op aardgas. Ook aardgasnetten worden in principe niet meer vervangen.

Voorbereiding aardgasvrije toekomst

De zeven gemeenten, de woningcorporaties, netbeheerder Stedin en warmtebedrijf HVC hebben de Transitievisie Warmte 1.0 opgesteld voor de overstap naar aardgasvrij. Dat is een document waarin per wijk wordt beschreven welke aardgasvrije alternatieven voor koken, douchen en verwarmen op dit moment het meest voor de hand liggen. De Transitievisie Warmte1.0 is een onderzoeksbeeld en nog geen definitief beeld. Hieruit komt naar voren dat voor veel wijken in de Drechtsteden een aansluiting op een warmtenet op dit moment de meest kansrijke en goedkope oplossing is. Waar een warmtenet niet mogelijk is, is een elektrische warmtepomp een alternatief. Er zijn ook allerlei ontwikkelingen gaande op het gebied van groen gas en waterstof. Deze alternatieven zullen in de toekomst voor een beperkt deel worden ingezet in de gebouwde omgeving. Uiterlijk 2021 moeten alle gemeentes in Nederland een transitievisie warmte hebben.

De keuze voor een andere warmtevoorziening wordt aan bewoners, ondernemers en gebouweigenaren voorgelegd op basis van een zorgvuldige afweging van alle alternatieven voor een wijk. Deze afweging wordt door verschillende partijen gemaakt waaronder de gemeente, de woningcorporatie, Stedin en energiebedrijf HVC. Daarbij wordt gekeken naar de ligging van de wijk, het soort woningen, de maatschappelijke kosten en de behoeften in de wijk. Ook bewoners en ondernemers worden betrokken bij het afwegingsproces.

Interessante links:

Deel op social media: