Duurzame elektriciteit

We kunnen als regio niet alle energieverbruik beïnvloeden. Ook hebben we onvoldoende grondgebied beschikbaar om alle energie die we gebruiken zelf op een duurzame manier op te wekken. Wat ons betreft behoort investeren buiten de Drechtsteden dan ook tot de mogelijkheden.

Gebouwde omgeving

Binnen onze regio richten we ons vooral op een energieneutrale gebouwde omgeving. We willen gebouwen die met behulp van zon, wind en andere bronnen een realistisch deel kunnen opwekken van de elektriciteit die we nodig hebben. We streven naar een energieneutraal gebouwde omgeving in 2035.

Innovatie

Gemeenten bepalen ieder voor zich de ruimtelijk kaders voor duurzame opwekking. Toch werken zij ook samen op dit vlak. De Drechtsteden staan open voor innovatieve ontwikkelingen en pilots.

Wat gaan we doen tot 2023?

  • We vormen een visie op de productie van duurzame energie en doen onderzoek naar de gebundelde benutting van zon, wind, water en biomassa in een 'energielandschap';
  • Met behulp van beleidskaders geven gemeenten aan welke initiatieven waar gewenst zijn, gaan zij eenduidig om met initiatieven en worden procedures voor initiatiefnemers duidelijker.
  • We voeren een aanzienlijk deel van de te bouwen 25.000 woningen uit als 'nul op de meter' of energieleverend (aanvankelijk via kleinschalige pilots, vervolgens opgeschaald)
  • We onderzoeken de mogelijkheden voor een modulaire energie-infrastructuur (energiebuffering) op bedrijventerrein Dordtse Kil IV;
  • We gaan door met het ondersteunen van initiatieven om het potentieel in de opwekking van zonne-energie verder te optimaliseren.

Interessante links

Deel op social media: