Energie en gebouwen

Onze doelstelling voor een energieneutrale regio halen we alleen, als we naast het vervangen van fossiele brandstoffen ook energiebesparende maatregelen treffen aan gebouwen.

Huur- en koopwoningen

We hebben in de regio ongeveer 68.688 koop- en 49.771 huurwoningen (2014). Die woningen moeten voorbereid worden op een gasloos en energieneutraal tijdperk. Dat kan door energiebesparende maatregelen te treffen, door over te stappen op een alternatieve warmtevoorziening en door te koken op elektriciteit. Een forse opgave, zeker omdat veel woningen verouderd zijn.

Bedrijven, kantoren en dienstengebouwen

Ook bedrijven, kantoren en dienstengebouwen (zoals verzorgingstehuizen) stappen over op een alternatieve warmtevoorziening. We ondersteunen hen bij de transitie en bij het treffen van de juiste energiebesparende maatregelen. Van zo'n 200 dienstengebouwen (er zijn er ruim 850) weten we dat ze een energielabel tussen D en G hebben. Voor bedrijfsgebouwen bestaat geen systeem van energielabels.

De Drechtsteden willen versneld gebouwen aanpassen. Wat gaan we doen tot 2023?

 • We ondersteunen particuliere woningeigenaren, VVE’s en particuliere huur. Bijvoorbeeld met een fonds, een campagne, een breder Energieloket en het aanbieden van besparingsconcepten vanuit woonlastenbenadering;
 • Corporaties stellen eigen plannen op voor een energieneutrale woningvoorraad;
 • We grijpen herstructurering aan bij woonwijken die grote investeringen vragen;
 • We voeren pilots energiebesparing en energie-opwekking uit op bedrijventerreinen;
 • We gaan door met het 'Uitvoeringsprogramma Westelijke Dordtse Oever';
 • We benaderen specifieke doelgroepen per sector;
 • We handhaven intensiever op energiebesparing bij middelgrote en grote verbruikers;
 • We ontwikkelen een keurmerk voor bedrijven die voldoen aan de wet- en regelgeving voor energie;
 • We ondersteunen innovatie en onderzoeken een breder 'MKB-Innovatiefonds';
 • We ondersteunen bij investeringen in energiemaatregelen;
 • We onderzoeken de instelling van een Energiefonds Drechtsteden;
 • We stellen één loket in voor innovatiesubsidies, exploitatieregelingen, ondersteuning en exposure en versterken de verbinding met het onderwijs.

Interessante links:

Deel op social media: