Transport zonder emissie

De ambitie is om te stoppen met het gebruik van fossiele transportbrandstoffen (benzine, diesel) en te kiezen voor zero-emissie voertuigen. Van de transportsector vragen we een efficiencyslag met slimmere logistieke systemen. We maken ruimte voor laadinfrastructuur die helpt bij de opslag van energie.

Europees en landelijk beleid

De sector mobiliteit en transport draait nu nog hoofdzakelijk op fossiele brandstoffen Omdat zo’n 85% van het vrachtverkeer niet regiogebonden is en een herkomst en bestemming buiten de regio heeft, is de transitie naar energieneutraal transport moeilijk door de Drechtsteden te beïnvloeden. Veel hangt daarom af van de eisen die de EU en het Rijk gaan stellen aan brandstofgebruik en emissies van voertuigen.

Regionale en gemeentelijke rol

Als regio kunnen wij eisen stellen aan de wijze van transport, bij opdrachten waarbij vervoer aan de orde is en ons eigen wagenpark aanpassen. Ook blijven we werken aan goede voorzieningen voor wandelaars en fietsers en duurzaam openbaar vervoer.

Er zijn momenteel ruim 2000 elektrische voertuigen in de Drechtsteden en bijna 600 private en publieke laadpunten. Op de korte termijn groeit het aantal voertuigen met een stekker sterk. Op langere termijn verwachten we ook meer voertuigen op waterstof en andere duurzame brandstoffen. Die energie moet duurzaam worden opgewekt.

Wat gaan we doen tot 2023?

  • We nemen bij het aanbesteden schoon openbaar vervoer als uitgangspunt;
  • We stellen met kennisinstituten, overheden, brancheverenigingen en het bedrijfsleven een 'Logistieke Agenda Drechtsteden' op. De agenda bestaat uit innovatieve maatregelen bij bedrijven, die minder transport of transport zonder emissie mogelijk maken;
  • Het programma 'Beter Benutten' wordt verder ontwikkeld tot een 'Actieprogramma slimme en duurzame mobiliteit';
  • Als onderdeel van het actieprogramma bereiden we ons voor op een sterk toenemende behoefte aan laadinfrastructuur voor elektrisch rijden.

Interessante links

Deel op social media: