Wat willen we bereiken in 2030?

Wat willen we bereiken in 2030?

BOUWEN EN WONEN | 25.000 nieuwe woningen  

Wonen met plezier. Dat betekent investeren in nieuwe woningen en de voorzieningen die bijdragen aan een fijne woon- en leefomgeving. Zo worden huidige inwoners behouden, nieuwe inwoners aangetrokken en toeristen verleid tot een bezoek.  

Lees meer over Bouwen en Wonen: https://www.drechtsteden.nl/Bouwen_Wonen

WERKEN EN ECONOMIE | 30.000 extra arbeidsplaatsen  

Werken waar je woont. Dat betekent bestaande banen behouden en nieuwe bedrijven en werkgelegenheid naar de regio halen. Maar ook investeren in goed opgeleide mensen die aan de vraag van het bedrijfsleven in onze regio kunnen voldoen.  

Lees meer over Werken en Economie: https://www.drechtsteden.nl/Werken_Economie 

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT | Goede bereikbaarheid via weg, spoor en water  

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor aantrekkelijk wonen, werken en om een bedrijf te vestigen. Het groeiende aantal vrachtbewegingen, het toenemend woon-werk en recreatieve verkeer maakt dat we klaar moeten staan voor de toekomst. Het is daarom nodig om files op de A16, A15 en de N3 te verminderen en de doorstroming te verbeteren. Reizen op andere tijdstippen of met het openbaar vervoer of fiets, is nodig. We moeten autogebruik verminderen en alternatieve vervoersmiddelen stimuleren.  

Lees meer over bereikbaarheid: https://www.drechtsteden.nl/Bereikbaarheid_Mobiliteit 

ENERGIETRANSITIE | Energie-neutraal in 2050  

De regio Drechtsteden wil in 2050 energieneutraal zijn.  Alle energie die we dan nog gebruiken, wekken we duurzaam op. Om deze ambitie waar te maken, zetten we in op het realiseren van duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie, het aardgasvrij maken van woningen en het verduurzamen van ons (openbaar) vervoer. Heel belangrijk is ook dat we ons energieverbruik sterk verlagen. Want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. De energietransitie is een flinke uitdaging, maar levert ons als regio veel op. Het zorgt bijvoorbeeld voor nieuwe werkgelegenheid, comfortabele woningen en schonere lucht.  

Met creatieve, innovatieve oplossingen gaan de Drechtsteden aan de slag voor een groen en schone toekomst. Op zoek naar alternatieve energiebronnen, aardgasvrije woningen, elektrisch vervoer, zonne- en windenergie. De energietransitie loopt als een rode draad door alle pijlers heen. Ook binnen wonen, werken en bereikbaarheid speelt duurzaamheid een zeer grote rol. 

Lees meer over energietransitie: https://www.drechtsteden.nl/Energietransitie  

Deel op social media: