5G-fieldlab nog dit jaar in de Drechtsteden

Drechtsteden is de plek voor innovatie. Waar bedrijven en mensen samenwerken en elkaar steeds weer uitdagen voor een nieuwe stap. Dit maakt onze regio aantrekkelijker om te wonen én werken. In de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem werken onderwijsinstellingen, overheid en bedrijfsleven hiervoor samen. We ontwikkelen projecten waarmee innovatie bij bedrijven wordt gestimuleerd en versneld. Digital Mainport Drechtsteden - het regionale platform voor de ontwikkeling van digitale oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken - is één van die projecten. Binnen dit project wordt gewerkt aan een 5G-fieldlab, een plek om innovaties op het gebied van 5G te testen. Lees het artikel uit het AD over een eigen 5G-fieldlab in de Drechtsteden, dat dit jaar begint.

Varen deze zware schepen straks zonder kapitein over de drukste vaarweg van Europa? 

Nog dit jaar wil de regio Drechtsteden tests uitvoeren in haar eigen 5G-fieldlab. Dat moet er komen met een subsidie van de provincie Zuid-Holland en door actie vanuit het bedrijfsleven. “Hoe mooi zou het zijn als schepen autonoom over het drierivierenpunt varen?’’ 

Bron: AD - Bas Boerma  

Nooit meer een scheepsramp op de drukste waterweg van Europa omdat schepen elkaar tijdens het varen hun locatie op het water inseinen. Het zou geweldig zijn. En het moet op termijn ook kunnen, zegt Max Remerie van Digital Mainport Drechtsteden, een onderdeel van de Economic Board in de Drechtsteden. Namens de regio werkt Remerie sinds september aan innovaties op het bestaande, unieke glasvezelnetwerk van de Drechtsteden.  

5G is een van de speerpunten op zijn innovatie-agenda. Nog dit kalenderjaar hoopt hij dat de regio een eigen fieldlab - experimenteerruimte - heeft, waar uitvindingen in de praktijk getoetst kunnen worden. Daarbij kijkt Remerie nadrukkelijk ook buiten de regio Drechtsteden. Onder meer het InnovationQuarter in Den Haag en de TU Delft zijn instellingen die voor het Dordtse fieldlab interessant kunnen zijn.  

Het idee is dat dergelijke instellingen hun uitvinding in de Drechtsteden testen bij een van de regionale bedrijven die bij het fieldlab aanhaken. Remerie denkt onder meer aan maritieme bedrijven, maar ook aan het Albert Schweitzer ziekenhuis. “5G is veel sneller en kan meer data verwerken dan een 4G-netwerk’’, zegt hij. ,,Maar het belangrijkste is de betrouwbaarheid; 5G valt veel minder snel uit. Dat is de hoofdreden waarom 5G de toekomst is.’’ 
 
Lees het volledige artikel op: Varen deze zware schepen straks zonder kapitein over de drukste vaarweg van Europa? | AD.nl 
​​​​​​​ ” 

Innovatie in de Drechtsteden mede dankzij de Regio Deal 

De Drechtsteden heeft als doel om de economische positie van de regio en de inwoners te versterken. Daarvoor trekken we nieuwe, hoogwaardige bedrijvigheid en ondernemers aan en stimuleren we de groei en het innovatief vermogen van bestaande bedrijven. We gaan voor een vitale regio, waar inwoners van nu en in de toekomst een goede leef-, werk- en verblijfsomgeving hebben. Rijksoverheid, provincie Zuid-Holland en de gemeenten delen deze visie. Zij werken samen in de Regio Deal voor de Drechtsteden en Gorinchem.  

Digital mainport Drechtsteden 

Een van de projecten van de Regio Deal op het gebied van het toepassen van innovatie in de regio is Digital Mainport Drechtsteden. Het is een regionaal platform en centrale en veilige plek voor de ontwikkeling en samenkomst van digitale oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door bevordering van de samenwerking en het versterken van het netwerk tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid wordt ingezet op ontwikkeling van digitale vaardigheden, veiligheid en infrastructuur. Max Remerie zorgt, als business developer van het project Digital Mainport Drechtsteden, voor de zichtbaarheid van innovatie op dit gebied en het concreet opstellen van businesscases. Het 5G-fieldlab is één van de voorbeelden binnen dit project.  

Digitalisering  

Werken waar je woont is één van de ambities van de Drechtsteden. Dat betekent bestaande banen behouden en nieuwe bedrijven en werkgelegenheid naar de regio halen. Maar ook investeren in goed opgeleide mensen die aan de vraag van het bedrijfsleven in onze regio kunnen voldoen. 30.000 extra arbeidsplaatsen is het doel. Innovatie stimuleren en versnellen is een belangrijke onderdeel hiervan, waarbij digitalisering als een rode draad door alle initiatieven heen loopt en ieder thema raakt. Het project Digital Mainport Drechtsteden en het nieuwe 5G-fieldlab dragen bij aan deze ambitie.  

Meer weten? 

Bekijk hier de video voor meer informatie over Digital Mainport Drechtsteden of kijk op https://www.digitalmainport.nl/  

Of lees hier meer over de ambities van de Drechtsteden https://www.drechtsteden.nl/Werken_Economie  

Deel op social media: