5G fieldlab van start

De Duurzaamheidsfabriek krijgt een ‘digitale dimensie’ met de komst van een heus ‘5G IoT Fieldlab’. In dit fieldlab zullen bedrijven, start-ups en studenten experimenteren en innoveren met 5G en andere nieuwe technologie. Denk aan het Internet of Things, big data en kunstmatige intelligentie. Het lab is een initiatief van onder andere Digital Mainport Drechtsteden, een van de projecten binnen de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem

Doel 5G fieldlab

Het doel van het fieldlab is bedrijven kansen te bieden nieuwe technologieën in te zetten en tegelijkertijd dat studenten praktische vaardigheden aanleren. Iedereen -ook de inwoners van de Drechtsteden- kunnen hier kennis maken met digitalisering en het ‘aanraken’. Het Da Vinci college zal lesprogramma’s ontwikkelen. 

INITIATIEF DIGITAL MAINPORT DRECHTSTEDEN

Het lab is een initiatief van Digital Mainport Drechtsteden en de Duurzaamheidsfabriek om de campus ’smart’ te maken en sluit daarmee naadloos aan op de ambities van Smart Delta Drechtsteden. Digital Mainport Drechtsteden is een initiatief van de Economic Development Board Drechtsteden om met digitalisering de regio verder te ontwikkelen. Er wordt gewerkt aan maatschappelijke en economische impact door toegepaste innovatie en slimme samenwerking binnen de Drechtsteden en maakt gebruik van het eigen open en veilige glasvezel netwerk van Breedband Drechtsteden.

Kick-off tijdens Career Boost

Deze maand begint een groep studenten onder leiding van Career Boost om verder vorm te geven aan het fieldlab. Studenten van diverse hogescholen economie, communicatie, techniek en bouwkunde zullen ieder op hun eigen terrein hun bijdrage aan het fieldlab geven. Hiermee wordt ook kennis binnengehaald en sluit het aan op de ambitie studenten te verleiden naar de Drechtsteden te komen.

Over Digital Mainport Drechtsteden en Regio Deal 

Dankzij de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem kunnen inwoners rekenen op verbetering van de ruimtelijke inrichting om te wonen en recreëren aan het water, meer innovatie voor een toekomstbestendige regio en onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt. Smart Delta Drechtsteden, Gorinchem en de provincie Zuid-Holland investeren hierin 22,5 miljoen euro. Het Rijk verdubbelt met de Regio Deal dit bedrag. Één van de projecten van de Regio Deal op het gebied van het toepassen van innovatie in de regio is Digital Mainport Drechtsteden. Digital Mainport Drechtsteden is een belangrijk programma binnen de Innovatie Roadmaps. Het doel is om meer impact te organiseren met het open en onafhankelijk zakelijk glasvezelnetwerk in de regio en bij te dragen aan de ontwikkeling van digitale oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zowel voor de industrie als voor de samenleving. 

Slim samen vooruit

Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de Drechtsteden wonen. Innovatie, een goed vestigingsklimaat en goed opgeleide mensen zijn daarbij belangrijk. De sectoren van nu en straks hebben mensen nodig die niet alleen goed zijn opgeleid, maar ook op veranderingen kunnen inspelen. Smart Delta Drechtsteden doet er alles aan om deze mensen op te leiden en aan het juiste bedrijf te verbinden. Op het gebied van innovatie zijn ondersteunende initiatieven als de Duurzaamheidsfabriek, de Maakfabriek en het MKB-Katalysatorfonds in het leven geroepen om de innovatiekracht van de regio te vergroten en te versterken. Binnen Smart Delta Drechtsteden is dat met name binnen de maritieme sector, de (technologische) maakindustrie en de sector zorg en welzijn. Meer woningen en aantrekkelijke recreatiegebieden zorgen hierbij voor aantrekkelijke leefomgeving voor werknemers, studenten en inwoners.

 

Lees hier de originele bron. 

Deel op social media: