Aantrekkelijker en beter wonen, werken en recreëren in de regio Drechtsteden: pas het verkeer aan op de tijdsgeest

Hoe kan het Drechtstedengebied aantrekkelijker en beter worden op het gebied van wonen, werken en recreëren? Die vraag kregen de gerenommeerde architecten Adriaan Geuze (West 8) en Francine Houben (Mecanoo). In opdracht van Smart Delta Drechtsteden en de Economic Development Board Drechtsteden hebben zij een inspiratiedocument opgesteld onder de noemer ‘Verbindende Gebiedsstrategie’. Hierin geven zij hun inzichten en een doorkijk in wat er in de regio speelt en wat er in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn. Samenwerking tussen gemeenten, het bedrijfsleven en het onderwijs is nodig om dit inspiratiedocument tot leven te brengen. Deze week uitgelicht: ‘Pas het verkeer aan op de tijdsgeest’.

In een interview met het AD vertellen Geuze en Houben uitgebreid over hun gedachten die zij in het inspiratiedocument hebben beschreven. Zo ook over het tweede thema: ‘Pas het verkeer aan op de tijdsgeest’. Geuze ziet de Drechtsteden als een gebied dat niet meer overeenstemt met de tijdsgeest. De snelwegen en het spoor dat het gebied in delen doormidden verdeeld, zijn wat hem betreft een exponent uit het verleden en in deze tijd meer een sta-in-de-weg. "De A16, A15 en het rangeerterrein Kijfhoek fragmenteren het gebied. Het zijn enorme barrières. De A15 snijdt dwars door gemeenschappen. De mooiste plekken langs het water van de Beneden Merwede bij Hardinxveld zijn daarvoor vergeven." 

Die A15, vindt Geuze, zou je als het ware moeten ‘oppakken’ en verplaatsen richting de Betuwelijn. Dat plan is niet nieuw, maar onder meer vanwege de torenhoge kosten al eens afgeschoten. "De A15 verbreden en de dijk verhogen is goedkoper dan de weg verleggen, maar je zou ook naar het hele gebied tussen Dordrecht en Gorinchem kunnen kijken en daarbij ook de treinsporen meenemen." 

Houben voelt dat ook zo: "Als ik onaardig ben, Dordrecht en omgeving zien er op het eerste gezicht uit als één groot bedrijventerrein, terwijl het juist een enorm mooi gebied is. Dat komt vooral doordat in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw infrastructuur door het gebied is gegooid, met onder meer de A15 en A16. De Drechtsteden zijn enorm auto georiënteerd, terwijl dat niet meer van deze tijd is. In bijvoorbeeld Rotterdam wordt al veel meer werk gemaakt van alternatieven als deelvervoer." 

 

Meer weten? 

Je leest het volledige inspiratiedocument (verbindende gebiedsstrategie) hier: 

Download het inspiratiedocument de Verbindende Gebiedsstrategie 

 

Of kijk de video: 

​​​​​​​

Deel op social media: