Alles willen weten over de RES? Gebruik voortaan de RES-gespreksassistent

Nationaal Programma RES, de organisatie die regio’s ondersteunt met het maken van een Regionale Energie Strategie (RES), heeft een RES-gespreksassistent ontwikkeld. Van raadslid tot inwoner, de assistent is voor iedereen bedoeld die interesse heeft in de RES. Ook handig voor de Drechtsteden: de regio is namelijk hard op weg om de RES 1.0 op te leveren.

De assistent is een webapp die je op je telefoon of tablet kunt zetten en op je PC kunt bekijken. Doel van de assistent om makkelijk informatie te bieden en antwoord te geven op veelgestelde vragen. De gespreksassistent geeft per thema korte en bondige informatie, aangevuld met achtergrondinformatie. 

Regionale Energie Strategie

In 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (zon en wind) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes, zo ook de energieregio Drechtsteden.​​​​​​​

Nationaal Programma RES

Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de Regionale Energie Strategieën (RES) door onder meer kennis te ontwikkelen en delen en procesondersteuning te bieden.  

Ambitie Drechtsteden: energieneutraal voor 2050

In de Drechtsteden streven we naar een energietransitie waar de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. Het is voor ons belangrijk om, op basis van een gedegen analyse, keuzes te maken die kunnen rekenen op een breed draagvlak in onze samenleving. Een praktische aanpak met een ‘gezonde dosis nuchterheid’ staat hierbij centraal. 

Bovendien willen we de energietransitie nadrukkelijk realiseren met de hoogst haalbare maatschappelijke opbrengst. We gaan daarom voor een betaalbare, betrouwbare, duurzame en rechtvaardige energievoorziening, waarbij de balans met onze regionale en lokale economie, leefbaarheid en kwaliteit van landschap en natuur voorop staat. We spelen hiermee actief in op kansen voor onder andere werkgelegenheid en het versterken van onze sociaal-economische positie. 

De ambitie is om voor 2050 energieneutraal zijn. 

Meer weten?

Ga naar https://media.regionale-energiestrategie.nl/resgespreksassistent/gespreksassistent/ 


Bekijk hier het originele bericht van Nationaal Programma RES.

 

Deel op social media: