Bezoek vanuit Rijk en provincie aan de Drechtsteden

Op 24 september ontving de regio Drechtsteden Hans Ton, directeur wonen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en gedeputeerden Meindert Stolk en Frederik Zevenbergen, tijdens twee werkbezoeken. Doel van de bezoeken was een kennismaking met de regio en een gesprek over de ambities en ontwikkelingen.

Woningbouwontwikkelingen 

Tijdens een vaartocht werd Hans Ton rondgeleid door de regio. Namens de Drechtsteden waren André Flach, Trudy Baggerman en Jos Huizinga aanwezig om hem bij te praten over de regionale woningbouwontwikkelingen de regio. Aan de hand van gebiedsontwikkelingen, zoals de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht en de MerwedeLingelijn, werd Hans Ton geïnformeerd over onze ambities en knelpunten. Daarbij is ook gesproken over hoe de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem gaat bijdragen aan de woningbouwopgave in de regio.  

Rondleiding Duurzaamheidsfabriek 

Later die middag werden de onlangs geïnstalleerde gedeputeerden Frederik Zevenbergen en Meindert Stolk verwelkomd in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Regiovoorzitter en burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff, André Flach en Jos Huizinga waren namens de Drechtsteden aanwezig. Tijdens de rondleiding door de Duurzaamheidsfabriek, gegeven door directeur Daniel Wortel, kregen de gedeputeerden inzicht in de ambities van de Drechtsteden waarmee we een sociaaleconomische sprong ambiëren. Ook tijdens dit werkbezoek zijn de inzet van de Regio Deal, de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht en de ontwikkelingen rondom de MerwedelingeLijn uitgelicht. Een ander belangrijk onderwerp voor dit bezoek waren de ontwikkelingen rondom het Campus Leerpark in Dordrecht, waar de Duurzaamheidsfabriek ook gevestigd is.  

Bezoeken belangrijk voor de regio 

Beide werkbezoeken waren voor de Drechtsteden waardevol. Om onze ambities te kunnen realiseren, is het belangrijk om samen te werken met andere partijen zoals het Rijk en de provincie. Een mooi voorbeeld daarvan is de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem, waarbij de regio met beiden slim samenwerkt. Alleen zo komen we vooruit!  

Deel op social media: