Buiten de spitsuren de weg op

De regio Drechtsteden wil inwoners en bedrijven stimuleren buiten de spitsuren de weg - en met name de A15 - op te gaan. De snelweg is al jaren overbelast en het duurt nog tot 2025 voordat er zicht komt op twee keer drie rijstroken.

Bron: AD​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​Een speciaal aangestelde mobiliteitsmanager voor de regio moet daar onder meer voor zorgen, zegt wethouder Ton Spek van Sliedrecht die zich namens de regio over de mobiliteit buigt. Zij bekijkt met bedrijven waarvan het personeel vaak onderweg is de mogelijkheden om de geijkte ‘kantooruren’ te mijden. Dat geldt bijvoorbeeld voor loodgieters- of schildersbedrijven, maar ook voor de grotere spelers in de transportsector en de logistieke wereld. 

Over anderhalf jaar wil de regio tussen 07.00 en 09.00 uur ’s ochtends stelselmatig duizend voertuigen minder op de A15 hebben. Enkele concrete afspreken met bedrijven hebben al geleid tot een reductie van 300 ‘spitsmijders’, zegt Spek. ,,Dat is niet niets, maar ook niet alles. We hebben dus nog wat werk te verrichten op dat vlak. Daar gaan we zeker voor. Want het fileprobleem op de A15 los je niet op door klakkeloos maar overal een extra laag asfalt neer te leggen.’’ 

Het laatste dat we willen is een wettelijk verbod voor een bedrijf om in de spitsuren de weg op te gaan. Dat zou nergens op slaan” Ton Spek, Wethouder Sliedrecht

Toch gaat ook dát gebeuren. Maar dat is niet vandaag en ook niet morgen gerealiseerd. Hoewel de regio en ook minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de aanleg van twee keer drie rijstroken tussen Papendrecht en Gorinchem als voorkeursvariant hebben aangewezen duurt het op zijn minst tot 2025 voordat de eerste asfalteermachine de A15 op tuft. 

Foto Wethouder Ton Spek van Sliedrecht is namens de Drechtsteden verantwoordelijk voor de mobiliteit in de regio. © Rogier Bos en Sliedrecht
Foto: Wethouder Ton Spek van Sliedrecht is namens de Drechtsteden verantwoordelijk voor de mobiliteit in de regio. © Rogier Bos/Sliedrecht

Spek stelt dat dat langetermijnproces gestaag doorgaat. Maar alle middelen daarop inzetten en wachten tot het 2025 is, is geen optie. Zeker nu langzaamaan meer bedrijven hun kantoren weer openstellen voor de werknemers neemt de drukte in de ochtendspits zienderogen toe. Door bedrijven opties te geven om hun logistieke bewegingen buiten de spitsuren uit te voeren krijgt de snelweg A15 meer ademruimte, is het idee. 

Gedragsverandering

Het opnieuw inrichten van soms al jarenlang bestaande bedrijfsprocessen, het stimuleren van thuiswerken door werknemers en het soepeler omgaan met de werktijden vergt veel van bedrijven in de regio, beseft Spek. Toch wil hij een poging wagen een gedragsverandering tot stand te brengen. ,,Het laatste dat we willen is een wettelijk verbod voor een bedrijf om in de spitsuren de weg op te gaan. Dat zou nergens op slaan en is ook niet goed. Door via de mobiliteitsmanager maatwerk voor te leggen aan een bedrijf, hopen we een intrinsieke motivatie bij een bedrijf binnen te brengen om hier anders naar te kijken. Want iedereen moppert als ze in de file staan. Niemand doet dat voor zijn of haar plezier.’’ 

Behalve bedrijven wil Spek ook de inwoners van de regio anders over mobiliteit laten nadenken. ,,Gaan we met zijn allen om kwart over zeven ’s ochtends de weg op? Dan weet je zeker dat je vast komt te staan. Nee, we willen het gebruik van de fiets, bus, waterbus of trein meer stimuleren. Onder meer door mensen te laten proefrijden met e-bikes of Speed Pedelecs en kortingen te geven wanneer ze zo’n fiets aanschaffen voor het woon-werkverkeer.’’ 

Per dag kan het antwoord verschillen

Dat klinkt leuk en aardig, maar hoe realistisch is het om te denken dat werknemers in ‘regenland’ Nederland driekwart van hun werkdagen met de fiets naar hun werk gaan? Heel realistisch, zegt Spek. ,,Natuurlijk snap ik dat het antwoord op deze vraag per dag kan verschillen, gezien het weer. Maar mijn ervaring is dat je heel vaak prima kunt fietsen en dat het soms aanzienlijk korter is in afstand en in tijd. Nogmaals, we zeggen niet: ‘Gij zult elke dag fietsen’. Maar we willen wel dat men er bewuster over nadenkt. De bus, trein en waterbus - die nog te veel als toeristische attractie wordt gezien in mijn ogen - zijn ook uitstekende, overdekte alternatieven. En vaak kun je daar ook je fiets nog op kwijt, mocht je dat willen.’’

Foto In het ideale plaatje zou elke rijrichting op de A15 er een rijstrook bij krijgen. © Richard van Hoek Fotografie​​​​​​​
Foto: In het ideale plaatje zou elke rijrichting op de A15 er één rijstrook bij krijgen. © Richard van Hoek Fotografie
 

Kijk ook op AD

 

​​​​​​​Mobiliteitsgedrag verandert past bij ambities 

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor aantrekkelijk wonen, werken en vestigen van een bedrijf. Het groeiende aantal vrachtbewegingen, het toenemend woon-werk en recreatieverkeer maakt dat we als regio Drechtsteden klaar moeten staan voor de toekomst. De Drechtsteden heeft daarom op het gebied van bereikbaarheid ambities opgesteld in de ‘Groeiagenda 2030’. Één van die ambities is om files op de A16, A15 en de N3 te verminderen en de doorstroming te verbeteren. Mensen stimuleren om over te stappen op andere vervoersmiddelenn voor woon-werkverkeer draagt hieraan bij.  

Deel op social media: