College-ontmoeting in teken van slim samenwerken bij bouw- en woonopgave

Op dinsdag 14 september ontmoetten de colleges van de Drechtsteden-gemeenten elkaar in het pand van Fokker in Papendrecht. Zij gingen in gesprek over de voortgang van de Groeiagenda. Hoofdvraag van de middag was hoe de bouw- en woonopgave in de regio versneld kan worden. Tijdens de middag, onder leiding van Peter van der Velden -oud-burgemeester van Breda én Dordrecht-, deden Maxime Verhagen (Bouwend Nederland) en Hans de Jong (voormalig directeur Philips Benelux en voormalig bestuurslid Brainport) hun inspirerende verhaal.

Woningproductie versnellen door slimme samenwerking 

In zijn pitch hield Maxime Verhagen de aanwezigen voor dat de woningproductie in de Drechtsteden door slimme samenwerking kan worden opgevoerd en versneld. Praktische tips die hij deelde waren onder andere: het zorgen voor één aanspreekpunt voor alle gemeenten, het synchroniseren van de bouweisen, kennis en ervaring delen, het stimuleren van industriële bouw en als gemeenten gezamenlijk en met corporaties inkopen. Die laatste twee brengen de kosten en de doorlooptijd bovendien vaak naar beneden.  

Handvatten voor samenwerking in Triple Helix 

Hans de Jong, die vanuit het perspectief van het bedrijfsleven reflecteerde op de regionale samenwerking in de Brainport, gaf handvatten voor een succesvolle samenwerking in de Triple Helix. Het allerbelangrijkste in de samenwerking is elkaar ontmoeten, elkaars agenda kennen (en begrijpen), bekendheid naar buiten en het hebben van gezamenlijke doelstellingen. Je moet met elkaar een gedeelde taal spreken.   

Kansen op sprong voorwaarts 

In drie groepen spraken de collegeleden over woningbouwproductie, sociale woonvoorraad en gebiedsontwikkeling. Zij benoemden en verkenden de uitdagingen, kansen en dilemma's in de opgaven en het gebied scherp. Dagvoorzitter Van der Velden sloot de middag af met een vlammend betoog, waarin hij nogmaals de noodzaak van actie aangaf: “Er ligt echt een grote ontwikkelopgave in het gebied en er zijn kansen om de sprong voorwaarts te maken. Maar daarvoor is het nodig dat de Drechtsteden, samen met hun triple helix partners, duurzaam en intensief samenwerken. De woonopgave is er één waar we als Drechtsteden gezamenlijk aan moeten werken.” 

Deel op social media: