Coronavisrus: noodverordening voor heel Nederland

Coronavisrus: noodverordening voor heel Nederland

Sinds 15 maart geldt in de regio Drechtsteden en daarbuiten, een noodverordening. Deze verordening is er om te zorgen dat we de maatregelen om het coronavirus te beperken kunnen handhaven. Het gaat dan om de sluiting van scholen, cafés, restaurants, sportclubs, coffeeshops e.d.

In alle 25 Veiligheidsregio's geldt nu deze nieuwe verordening. Dat is besloten tijdens het Veiligheidsberaad, het overleg van alle voorzitters van alle veiligheidsregio’s. Zo gelden er overal in Nederland dezelfde regels. Politie en gemeenten werken samen bij het handhaven van de verordening. Zij kunnen aan organisatoren en ondernemers die de regels overtreden een zogeheten 'last onder dwangsom' opleggen.

 

Maatregelen tegen uitbreiding van het coronavirus

 

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
   
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
   
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
   
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
   
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
   
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
   
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
   
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
   
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
   
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

 

 

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie.

 

Geen fysiek onderwijs vanaf 16 maart

Op zondag 15 maart heeft het Ministerie van Onderwijs aanvullende maatregelen aangekondigd met als doel de verspreiding van het coronavirus zo veel als mogelijk te beperken. Alle onderwijsinstellingen in Nederland gaan dicht tot 6 april 2020. Dit betekent dat er vanaf maandag 16 maart geen fysiek onderwijs zal plaatsvinden maar zoveel mogelijk op afstand. Klik hier voor meer informatie.

 

Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg gesloten voor bezoekers

Vanaf vrijdag 20 maart zijn verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. De landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 6 april en is bedoeld om de kwetsbare bewoners beter te beschermen tegen het coronavirus (COVID-19).
Klik hier voor meer informatie.

 

Hulp voor ondernemers

Het Coronavirus kan (grote) gevolgen hebben voor organisaties en hun werknemers. Het Rijk en de gemeenten in de Drechtsteden bieden maatregelen en doen wat nodig is om hen te ondersteunen. In de persconferentie van dinsdag 17 maart 2020 heeft het Rijk een steunpakket voor ondernemers opgesteld.

 

Tijdelijke regeling inkomensondersteuning (BBZ) voor ZZP'ers en (kleine) ondernemers

Bent u zzp'er of (kleine) ondernemer in de Drechtsteden en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig? Voor u is er de tijdelijke regeling BBZ. Voor een aanvraag kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

 

Betaaltermijn gemeentelijke belastingen

De gemeente biedt ondernemers, ZZP-ers, verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om een aangepaste betaaltermijn aan te vragen voor de belastingaanslagen die eind februari 2020 zijn opgelegd en uiterlijk 30 april 2020 betaald moeten zijn. Meer informatie en het aanvraagformulier is te vinden op de website van de gemeente waar uw bedrijf gevestigd is.

 

Werktijdverkorting / Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen in plaats van de werktijdverkortingsregeling(wtv)-regeling nu een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Via de NOW-regeling krijgt u een tegemoetkoming waarmee u werknemers met een vast en met een flexibel contract kunt doorbetalen. Op de website van het Ondernemersplein is meer informatie over de NOW te vinden.

 

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedrijven kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet. Informatie hierover is te vinden op de website Borgstelling MKB-kredieten.

 

Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. 

 

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis, kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Meer informatie is te vinden op de webpagina betalingsuitstel van de belastingdienst.

 

Ondernemersklankbord  

Het Ondernemersklankbord helpt het MKB. Dit doen zij door tijdelijk de adviestrajecten gratis aan te bieden in verband met coronavirus. Het Ondernemersklankbord staat de ondernemers in zwaar weer bij met het zoeken naar oplossingen:

Bieden trajecten van 6 maanden.

 • Advies gericht  op jouw vraagstuk.
 • Adviseur uit  jouw regio.
 • Voor ondernemers door ondernemers met expertise en deskundigheid

 

Vragen en contact

Via de verschillende brancheorganisaties en onze lokale ondernemersverenigingen wordt al veel informatie verstrekt. Op de website van Rijksoverheid kunt u de veel gestelde vragen voor werkgevers en ondernemers bekijken. Ook de Rabobank heeft handige veelgestelde vragen opgezet die u als ondernemer kunnen helpen. 

 

Heeft u vragen die betrekking hebben op ondernemen in de Drechtsteden, dan kunt u contact opnemen met de accountmanager bedrijven van uw gemeente.

 • Deel op social media: