Deelmobiliteit verandert de regio

De ambities van Smart Delta Drechtsteden zorgen naar verwachting voor een stijging in het aantal inwoners en banen in de regio Drechtsteden. Dat zorgt voor druk op de woningmarkt, de bestaande infrastructuur, de openbare ruimte en het klimaat. Dat alles terwijl we de CO2-uitstoot met 50% willen verminderen voor 2030. Er zullen meer inwoners gebruik gaan maken van de infrastructuur in de regio. De toenemende dichtheid van wonen, werken en recreëren vraagt om nieuwe mobiliteitsoplossingen, die de druk op de regio en het milieu verminderen. Deelvervoer heeft daarin een belangrijke sleutelpositie.

Effecten deelmobiliteit

Deelmobiliteit  zorgt voor effectiever ruimtegebruik, effectiever voertuiggebruik en verhoogt de flexibiliteit voor onze inwoners. Deelmobiliteit is een belangrijke aanvulling op het openbaar vervoer. De fietsen, scooters en auto's die gebruikt worden zijn vaak elektrisch, nieuwer dan voertuigen in persoonlijk bezit en zijn minder vervuilend. Dat is belangrijk voor ons milieu en het klimaat.

Deelfietsen in meerdere gemeenten

Nu al zijn er in Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht al deelfietsen bij de waterbushaltes, de treinstations en sommige bushaltes. Regionaal betekent dit dus een betere bereikbaarheid en eventueel - als inwoners op termijn afstand doen van hun eigen auto - ook minder filevorming en opstoppingen op onze wegen.

Groei deelvervoer in de regio

Het deelvervoer in de regio groeit. In Dordrecht zijn vergunningen verleend aan bestaande deelvervoeraanbieders en is er een nieuwe partij bijgekomen. Daardoor komen er 500 elektrische fietsen en 300 deelscooters bij in de stad. Wel op vaste plaatsen die mooi ingericht zijn. Deze plekken noemen we "hubs" en zijn er in verschillende formaten. De inwoners van Dordrecht hebben kunnen meebeslissen over welke plekken in de stad daar het meest geschikt voor zijn. Maar ook in de andere Drechtsteden-gemeenten verwachten we in de komende jaren uitbreiding van dit duurzame vervoer. Zo gaan we slim samen vooruit.

Over Smart Delta Drechtsteden 

Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de Drechtsteden wonen. Ook werkt Smart Delta Drechtsteden aan betere bereikbaarheid. De regio Drechtsteden zet hoog in om de regio via het water, de weg en het spoor bereikbaar te houden. Goede bereikbaarheid versterkt namelijk de regio.

Deel op social media: