Denktanksessie met bouw- en installatiebranche voor uitvoeringskalender energiebesparing

De zeven Drechtsteden gemeenten bestaan uit ongeveer 289.000 inwoners. In de regio staan zo'n 127.000 woningen. Veel woningen zijn nog matig tot slecht geïsoleerd. De regio heeft een lange historie van intensieve gemeentelijke samenwerking die ook nadrukkelijk in de energietransitie wordt voortgezet. Onze ambitie is om voor 2030 tenminste 20% aan energiebesparing te realiseren in de gebouwde omgeving.

Werkpakketten

Om invulling te geven aan deze ambitie stellen de zeven gemeenten gezamenlijk contingenten - wij noemen het werkpakketten - op, die bestaan uit logische energie(besparings)maatregelen gericht op een specifieke doelgroep. Hierbij valt te denken aan isolatiemaatregelen, warmtepompen, HR++ glas, zonnepanelen, mechanische ventilatie, waterzijdig inregelen, etcetera. Data-analyse op basis van buurt-, gebouw-, bewoners- en generieke kenmerken heeft vervolgens geholpen, om per werkpakket in kaart te brengen op welke (en hoeveel) gebouwen deze van toepassing is én waar deze gebouwen zich bevinden.

Uitdagende opgave 

Een uitdagende opgave, in een tijd waarin de vraag naar voldoende materialen en geschikt personeel nog nooit zo groot is geweest. Dat vraagt om een slimme, efficiënte en meerjarige aanpak. Het meerjarig collectief aanbieden van verschillende maatregelen geeft lokale en regionale bouw- en installatiebedrijven meer voorspelbaarheid in de omvang van het werk en wanneer het werk uitgevoerd moet worden.

Uitvoeringskalender

Wij denken dat te kunnen doen door met elkaar een uitvoeringskalender energiebesparing Drechtsteden op te stellen. Daarom organiseren we op 12 mei 2022 samen met Bouwend Nederland en Techniek Nederland een bijeenkomst met de bouw- en installatiebranche: graag gaan we met jou in gesprek, hoe we dit slim met elkaar kunnen aanpakken.

Data en locatie

  • Donderdag 12 mei 2022
  • 16.00 – 17.30 uur, inloop vanaf 15.30 uur
  • Locatie: Van der Valk Hotel, Laan van Europa 1600 Dordrecht

Niet aanwezig?

Kun je 12 mei er niet bij zijn? Of wil je alvast online meepraten? Dan kan dat via het platform Denkmee!

  • Hoe kijk je tegen de ontwikkeling van de uitvoeringskalender energiebesparing aan?
  • Wat is er volgens jou nodig om de uitvoeringskalender tot een succes te maken?
  • Wat wil je ons verder nog meegeven?

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie. De regio is goed op weg om in 2050 energieneutraal te zijn. Want het is zaak om bij te dragen aan een stabieler klimaat en het leefbaar houden van de aarde, voor huidige én volgende generaties. Smart Delta Drechtsteden draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland en een duurzame toekomst voor de inwoners van deze regio.

Veel partijen in de Drechtsteden werken samen om alle ambities ook echt uit te voeren: bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de rijksoverheid en provincie en gemeenten. Allemaal met hetzelfde doel: stap voor stap vooruit. We willen de energietransitie zo veel mogelijk met regionale partijen en bedrijven uitvoeren om hiermee regionale inwoners een kans op de arbeidsmarkt te bieden. Smart Delta Drechtsteden draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland en een duurzame toekomst voor de inwoners van deze regio. Dat is slim samen vooruit. 

 

Deel op social media: