Derde Drechtlab: advies voor nu en de toekomst

Samen met Gorinchem timmeren de Drechtstedengemeenten aan de weg met projecten die wonen, werken en recreëren in de regio een impuls geven. Via de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem hebben we 45 miljoen euro hiervoor te besteden, waarvan de helft wordt bijgedragen door het Rijk. Het is ook van belang verder te kijken dan de Regio Deal om zo een nog sterkere regio te worden. Op basis van eerdere edities is op 12 mei tijdens het Drechtlab het advies gedeeld van het Adviesteam Dynamische Oevers over de projecten uit de Regio Deal voor nu én in de toekomst.

Huidige projecten van de Regio Deal op het terrein van Dynamische Oevers kenmerken zich door een combinatie van herontwikkeling van bedrijfslocaties, aantrekkelijke woningbouw langs de rivier, getijdenpark met ruimte voor recreatie en innovatief personenvervoer over water. “Als regio willen wij faciliteren in ontwikkelingen aan de oevers.” Om daar tot te komen is een extern adviesteam ingeschakeld. Dit team bestaat uit professionals die een link hebben met de regio, persoonlijk of vanuit het werkzaamheden. Want wat is er allemaal nodig voor de oevers? In 2021 zijn er twee Drechtlabs georganiseerd. Hierbij is gebiedsgericht met gemeenten gekeken naar de projecten die daar spelen. Zowel naar projecten die onderdeel zijn van de Regio Deal, als projecten die actueel zijn in de regiogemeenten.

Ontstaan handreiking

Tijdens de Drechtlabs heeft het adviesteam Dynamische oevers veel verschillende personen gesproken over het gebruik van de oevers. “We hebben vele verhalen gehoord.” De leden van het Adviesteam hebben een rondje gemaakt langs alle gemeenten van de regio, inclusief Gorinchem. In juli en september zijn er goede gesprekken ontstaan tijdens de Drechtlabs. Samenhang en kansen werden toen zichtbaar, mede doordat aanwezigen letterlijk met elkaar op de kaart zijn gaan staan. Mede op basis van de gesprekken en de eerdere Drechtlabs, is tijdens het laatste Drechtlab een presentatie gegeven door het Adviesteam.

Alles draait om water

Alles in de regio draait om water. “We wonen, werken en recreëren allemaal op en aan de dijk, naast de rivieren.” Dat is de essentie van deze regio. De regio koestert haar kwaliteiten: de rivieren, de historische steden Dordrecht en Gorinchem met culturele voorzieningen, de kleinere steden en dorpen in het groen, een kwalitatief goed leefklimaat, klimaatbestendig ingericht, centraal gelegen op een kruispunt van belangrijke auto, spoor- en vaarwegen. Maar aan de oevers, waar we ook wonen en werken, is er sprake van veel industrie. Die oevers zijn namelijk bijna overal in gebruik door (watergebonden) industrie en bedrijvigheid. Daardoor is er weinig plek voor dat wat de regio nu net zo aantrekkelijk zou kunnen maken voor (nieuwe) bewoners en bezoekers: wonen en recreëren langs de rivier. “Daar zit dus ook een spanning.”

Adviezen

Een van de oplossingen die het Adviesteam Dynamische Oevers suggereert, is om niet alleen om slimmer om te gaan met de infrastructuur, maar ook te vernieuwen. “En niet alleen, maar kijk ook samen met het bedrijfsleven.”

Daarnaast suggereert het team dat het water ook een plek blijft voor bedrijvigheid en werken. Daar waar je doorgaat met bedrijvigheid, moet je stevig inzetten op hoogwaardige werkgelegenheid en innovatie. Het maken van maritieme clusters, vergelijkbaar met het Maritieme Cluster Werkendam, is daarvoor een kans.

Een ander belangrijk onderwerp voor de oevers is het wonen. “De regio moet zich richten op de oevers voor de woningbouwopgave en het polderlandschap niet verkruimelen.” Het advies is om toplocaties aan het water maximaal te benutten.

Op het gebied van recreëren merkt het adviesteam op dat het de regio goed zal doen om ontwikkelingen aan de oevers te koppelen aan mogelijkheden om te verblijven en recreëren. Dit kan onder andere door het versterken van de relatie tussen de aanliggende gebieden en de oevers van de rivier. Het versterken van het fietspadennetwerk langs de oevers, met een bijbehorend fijnmazig water vervoersnetwerk, versterkt het recreatieve product. “Denk na over waar jouw ‘golden mile’ komt te liggen.” Belangrijk hierbij is dat “iedere ontwikkeling langs de rivieroever bijdraagt aan het vergroten van de kwaliteit van de rivieroevers.”

Durf te dromen

Tot slot is een van de adviezen van het Adviesteam naar de aanwezigen dat zij “moeten durven te dromen”. Met succes: de uitkomsten van de eerdere Drechtlabs leiden ook tot inspiratie. Zo vertelde een van de aanwezigen: “Het zet ons bestuurders en ambtenaren echt aan het denken.”

Handreiking

Ook dit Drechtlab is een positieve sessie voor de aanwezigen en had weer een rijke opbrengst. Na afloop ontvingen alle genodigden de handreiking van het Adviesteam dynamische oevers. 

 

Deel op social media: