Derde en laatste participatieronde RES 1.0 begonnen

Begin maart zijn de Drechtsteden-gemeenten met de derde en laatste participatieronde voor de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0) begonnen. Deze ronde staat vooral in het teken van grootschalige opwekking van duurzame energie, zoals windmolens en zonneparken.

Online informatieavonden 

In de week van 8 tot en met 14 maart zijn er drie online informatieavonden georganiseerd om te praten over grootschalige opwek van duurzame energie. Elke informatieavond stond in het teken van een zoekgebied: een zoekgebied bij de Kijfhoek, langs de A16 en langs de A15. Tijdens deze informatieavonden bespraken geïnteresseerden welke delen van het zoekgebied wel of niet kansrijk zijn en hoeveel energie er opgewekt kan worden.

Ruimte voor ambitie 

In de concept-RES is voor opwekking van duurzame elektriciteit een bod van 0,66 PJ in 2030 neergelegd. Dit gaan de Drechtsteden halen door zonnepanelen op (grote) daken, zonnepanelen in restruimten én al gerealiseerde projecten. Ook is er een ambitie om het bod aan te vullen met 0,84 PJ. Tijdens verschillende bijeenkomsten met inwoners, grondeigenaren en natuurorganisaties is gesproken over randvoorwaarden voor Zon & Wind. Tot en met 21 maart kunnen geïnteresseerden nog op het platform meepraten over verschillende onderwerpen, zoals de randvoorwaarden en criteria voor restruimten.

Meer weten?

Alles over het participatietraject om te komen tot de RES 1.0 vind je op het Energie-participatieplatform denkmee.drechtstedenenergie.nl

Deel op social media: