Digitalisering inzetten op maatschappelijke opgaven en kansen bieden aan het Nederlandse bedrijfsleven

Nederland kent een aantal grote opgaven op het gebied van wonen, klimaat, digitalisering, mobiliteit, energietransitie en informatiesamenleving. Er is hiervoor geen gezamenlijke aanpak in Nederland, terwijl er juist samenhang en regie nodig is om dit snel en effectief aan te pakken. Het G40-stedennetwerk, een netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land, kan in samenwerking met het Rijk, de vier grote gemeenten (G4) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een grote bijdrage leveren aan het realiseren van belangrijke doelen binnen die groten opgaven in ons land. Waarbij de inzet van slimme digitale oplossingen, om kennis en digitale toepassingen breed te verspreiden, essentieel is.

Drechtsteden zet in op slimme digitale toepassingen 

Om dat te kunnen realiseren doen G40, Rijk, VNG en G4 samen een concreet voorstel aan een nieuw kabinet onder de naam ‘Samenwerking G40 en Rijk: slimme duurzame verstedelijking’ dat op 20 maart is gepubliceerd. Hierin schrijven zij dat dit voorstel de economisch groei en regionaal herstel bevordert en zorgt dat iedereen toegang heeft tot de informatiesamenleving. Daarbij geeft dit de Nederlandse industrie- en techbedrijven in digitale en duurzame oplossingen een betere positie voor de export. Het voorstel heeft daarom brede steun vanuit het bedrijfsleven. 

Smart living biedt kansen voor de Drechtsteden 

De samenwerking, zoals G40 heeft aangeboden aan het nieuwe kabinet, heeft ook voor de Drechtsteden positieve gevolgen. "Digitalisering helpt om maatschappelijke vraagstukken beter op de kaart te zetten en effectief te handelen,” legt Maarten Burggraaf, wethouder Dordrecht en bestuurlijk trekker Werken en Economie binnen de Drechtsteden, uit. Binnen de Drechtsteden worden slimme digitale toepassingen volop ingezet, ontwikkeld en onderzocht. Dordrecht is koploper in het G40-netwerk op het gebied van ‘smart living’. Smart living staat voor digitale oplossingen die worden gebruikt voor het verbeteren van de leefkwaliteit van de inwoners. Denk aan het delen van data tussen gemeente en bouwbedrijven om de woningbouw in het centrum te versnellen. Hiervoor is Digital Mainport Drechtsteden opgezet: een platform opgericht om meer impact te organiseren met het open en onafhankelijk glasvezelnetwerk in de regio. Een project (met steun van de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem) dat verder wordt ontwikkeld tot een omgeving waarin nog meer partijen hun digitale krachten bundelen om zo hun innovatiekracht te vergroten.  

Maarten Burggraaf legt het belang van het G40 voorstel en ‘smart living’ verder uit in de video: 

​​​​​​​

Deel op social media: