Drechtsteden-gemeenten doen mee aan de Duurzame Bedrijven Route

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak en voordelen van duurzaam ondernemen. Voor hen zijn duurzame koploperbedrijven een waardevolle bron van kennis & inspiratie. Om goede voorbeelden in de regio onder de aandacht te brengen, doen de gemeenten in de Drechtsteden mee aan de Nationale Duurzame Bedrijven Route op 3 en 10 maart 2022. Bedrijven die al stappen hebben gezet in de verduurzaming van de bedrijfsvoering, kunnen tijdens dit evenement hun ervaringen delen met geïnteresseerden. Aanmelden kan via www.platformduurzamebedrijven.nl.

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is niet meer weg te denken in het ondernemersklimaat. Niet alleen om te voldoen aan de aangescherpte wet- en regelgeving, maar het leidt ook tot kostenbesparing en een verbeterde positie op de markt. Veel bedrijven zien het belang, maar vinden het lastig om tot een helder stappenplan te komen.  

De organisatie Platform Duurzame Bedrijven gelooft in de kracht van goede voorbeelden. Door bedrijven met elkaar te verbinden en kennisuitwisseling te bevorderen, kunnen zij gezamenlijk een stap vooruit zetten.

Nationale Duurzame Bedrijven Route  

Bedrijven die ervaring hebben met het verduurzamen van de bedrijfsvoering, kunnen hun verhaal delen via www.platformduurzamebedrijven.nl. Zij ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan de eerste editie van de Nationale Duurzame Bedrijven Route op 3 en 10 maart. Tijdens dit tweedaagse evenement kunnen organisaties hun duurzame prestaties delen en het gesprek over duurzaam ondernemen op gang brengen. 

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie 

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie. De regio is goed op weg om in 2050 energieneutraal te zijn. Want het is zaak om bij te dragen aan een stabieler klimaat en het leefbaar houden van de aarde, voor huidige én volgende generaties. Smart Delta Drechtsteden draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland en een duurzame toekomst voor de inwoners van deze regio.

Deel op social media: