Drechtsteden ontvangt subsidie van provincie voor versterken van arbeidsmarkt

De wereld verandert in een hoog tempo, met vraagstukken als digitalisering en de overstap naar een duurzame, energieneutrale maatschappij. De arbeidsmarkt is daardoor ook in beweging en vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van werknemers. Deze ontwikkelingen bieden ook nieuwe kansen en nieuwe banen. Het is daardoor van belang om, naast scholing van de werknemer van de toekomst, ook bestaande werknemers bij- en om te scholen. Daarom ontvangt de regio Drechtsteden subsidie van €400.000 voor twee projecten: Dordrecht Academy en ‘Baas over je eigen toekomst’.

Project Dordrecht Academy voorziet in praktische en op de het bedrijfsleven afgestemde tweejarige opleidingen op hbo-niveau (Associate degree) opleidingen. Project ‘Baas over je eigen toekomst’ is een mbo-aanpak dat inzet op om- en bijscholing van werkenden. De projecten dragen beiden bij aan een Leven Lang Ontwikkelen (waarin de overheid het leren en ontwikkelen van volwassenen stimuleert). Naar verwachting zijn in 2030 alleen al de regio Drechtsteden 14.000 extra mbo’ers en 10.000 extra hbo’ers nodig, om mee te gaan in de vraagstukken van de toekomst. 

De regio is blij met de steun van de provincie. Peter Heijkoop, regionaal portefeuillehouder onderwijs en arbeidsmarkt: “De Drechtsteden ontwikkelen zich snel en we hebben goed opgeleide werknemers nodig die mee kunnen in die beweging. Het blijven ontwikkelen van werknemers is daarom hard nodig. Een uitdaging die we kunnen voortzetten, mede dankzij deze bijdrage.” 

Human Capital akkoord 

Voor deze twee projecten is een begroting van in totaal €7,2 miljoen opgesteld binnen de Regio Deal Drechtsteden: €2,2 miljoen van het Rijk, €4,6 miljoen van de gemeente. De provincie Zuid-Holland subsidieert via het Human Capital Akkoord de projecten met €400.000. Het Human Capital Akkoord is een initiatief van inmiddels meer dan 100 partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid, waaronder ook de provincie Zuid-Holland. Hiermee wordt de arbeidsmarkt gestimuleerd om het talent van werkenden optimaal te benutten. 

Subsidie verstevigt ambities Drechtsteden 

De Drechtsteden hebben gezamenlijk de ‘Groeiagenda 2030’ opgesteld. In deze Groeiagenda staan de gezamenlijke doelen en ambities van de Drechtsteden waaraan de regio tussen nu en 2030 werkt. De insteek is om van de Drechtsteden een nóg aantrekkelijker woon- en werkgebied te maken voor zowel nieuwe als bestaande inwoners. Eén van de ambities is het creëren van 30.000 extra arbeidsplaatsen. De subsidie van de provincie verstevigt de plannen om deze ambitie te behalen.  

Meer weten over Dordrecht Academy? 

Ga naar https://dordrecht.academy/  

Meer weten over ‘Baas over je eigen toekomst’? 

Ga naar https://baasoverjeeigentoekomst.nl/  

Deel op social media: