Drechtsteden profiteert van investeringen uit Nationaal Groeifonds

De Zuid-Hollandse economie en kennis- en innovatie-infrastructuur worden versterkt dankzij investeringen uit het Nationaal Groeifonds. Eén van de investeringen die het demissionair kabinet doet is verdere ov-ontwikkeling in de Zuidelijke Randstad. Het geld gaat naar het realiseren van extra spoor tussen Leiden en Dordrecht. Hiermee komt de gewenste lightrail voor de regio Drechtsteden een stap dichterbij.

Voordelen versterken bereikbaarheid  

Het demissionair kabinet stelt een bedrag van € 1 miljard uit het Groeifonds beschikbaar voor verdere OV-ontwikkeling. Het geld wordt benut voor het realiseren van extra spoor tussen Leiden en Dordrecht. Deze projecten zijn onderdeel van een groter programma ter versterking van het OV-netwerk in het hele stedelijke gebied. Voor de regio is het een belangrijke ontwikkeling. Door te investeren in de uitbreiding van rails tussen Schiedam en Delft wordt een belangrijke eerste stap gezet om een lightrailverbinding mogelijk te maken. Wouter Kolff: “Als partner van de Groeiagenda Zuid-Holland is dit voor ons ontzettend mooi nieuws. Het realiseren van de extra rails is een belangrijke randvoorwaarde om te komen tot het gewenste openbaar vervoer-netwerk en de CitySprinter, waar Dordrecht zich samen met de andere steden langs de Oude Lijn naar Leiden sterk voor maakt.’’  

Wonen bij het spoor 

De spoorlijn speelt een belangrijke rol in de ambitie van de Drechtsteden om de komende jaren duizenden nieuwe woningen te bouwen en extra banen te creëren. Een voorbeeld is de Spoorzone in Dordrecht. Hier ontstaan nieuwe woningen, banen en onderwijs. Die worden nog beter bereikbaar en aan de rest van de Randstad verbonden dankzij frequenter vervoer over het spoor. Het maakt Dordrecht én de Drechtsteden nog aantrekkelijker om in te vestigen, zowel voor studenten als bedrijven en werkenden.  

Een leven lang ontwikkelen 

De Drechtsteden profiteert ook van de andere investeringen die vanuit het Nationaal Groeifonds gedaan worden. Zo wordt bijvoorbeeld geld vrijgemaakt om een digitaal scholingsoverzicht te personaliseren en een pilot te starten met ontwikkeladviezen voor praktisch geschoolden. Als regio richt de Drechtsteden zich op een snel veranderende arbeidsmarkt, die vraagt om professionals die zich blijven ontwikkelen. De toekenning op dit gebied is daarin dus ook voor de regio een belangrijke ontwikkeling. 

Als partner van Groeiagenda Zuid-Holland blij met resultaat 

Half maart presenteerde een brede coalitie van 80 partijen in Zuid-Holland de Groeiagenda Zuid-Holland. Die is nodig omdat de regio voor grote uitdagingen staat. Overheden, bedrijven, kennisinstellingen in Zuid-Holland investeren daarom de komende 10 jaar € 14 miljard in de regionale economie en doen een dringende oproep aan het Rijk om mee te doen en € 10 miljard te investeren. De OESO heeft de Zuid-Hollandse plannen doorgerekend en concludeert dat de investeringen leiden tot 12% extra economische groei en 120.000 nieuwe banen. Als partner van de Groeiagenda Zuid-Holland zijn we als regio Drechtsteden daarom blij met de investeringen vanuit het Nationaal Groeifonds. De toekenningen leveren uiteindelijk een bijdrage aan de brede welvaart. Niet alleen goed voor de Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland, maar ook voor heel Nederland.  

Deel op social media: