Drechtsteden profiteert van ontwikkelingen in maritieme sector

De maritieme sector in de regio Drechtsteden is volop in beweging. En daar heeft de hele sector baat bij. Zo profiteren tientallen bedrijven uit de Drechtsteden als toeleverancier van het succes van de ‘buurman’ Boskalis. En dat niet alleen: het containertransferium in Alblasserdam maakt zich ook op voor verdere groei. Deze ontwikkelingen zijn goed voor de ambities die Drechtsteden nastreeft: een goed vestigingsklimaat.

Kenniscluster in de Drechtsteden 

In een interview met het AD spreekt de CEO van Boskalis over een ‘BV Drechtsteden’. Hiermee wordt gedoeld op het ‘kenniscluster’ dat de regio op maritiem gebied is met staalbedrijven, scheepsbouwers, kraanleveranciers en (scheeps)motorspecialisten. Kennis die van generatie op generatie is overgegeven en al meer dan een eeuw onlosmakelijk is verbonden met de Drechtsteden. Bovendien is het kennis die Boskalis en andere bedrijven niet op een andere plek in de wereld kan ophalen. Op die manier profiteren andere bedrijven mee. Een eigenschap die past bij een aantrekkelijk vestigingsklimaat, iets waar de regio Drechtsteden naar streeft.   

Groei containertransferium Alblasserdam 

Ook de groei op de binnenvaartoverslag op de containerterminal van BCTN in Alblasserdam is niet onopgemerkt. In zes jaar tijd is het gegroeid naar 100.000 containers. De terminal draagt hiermee bij aan een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse haven en is bovendien een trekpleister voor regionale bedrijvigheid. 

 
Maritieme sector belangrijk voor de Drechtsteden  

De Drechtsteden hebben gezamenlijk de ‘Groeiagenda 2030’ opgesteld. In deze Groeiagenda staan de gezamenlijke doelen en ambities van de Drechtsteden waaraan de regio tussen nu en 2030 werkt. De insteek is om van de Drechtsteden een nóg aantrekkelijker woon- en werkgebied te maken voor zowel nieuwe als bestaande inwoners. Eén van de ambities is het creëren van 30.000 extra arbeidsplaatsen. Bestaande bedrijvigheid, in het bijzonder in de maritieme sector, en het hebben van een aantrekkelijk vestigingsklimaat dragen hieraan bij. 

Lees hier het originele bericht over Boskalis. 

Lees hier het originele bericht over het containertransferium Alblasserdam  

Deel op social media: