Drechtsteden spant zich in voor realisatie bouwambities

Op 2 juni bespreken Gedeputeerde Staten de ingediende zienswijzen op de concept omgevingsvisie van de provincie Zuid-Holland. Een belangrijk moment voor de Drechtsteden: de uitkomst heeft mogelijk invloed op de bouwambities die de Drechtsteden samen met de provincie heeft geformuleerd in de ‘Groeiagenda 2030’. De ambitie? Voor 2030 25.000 extra woningen bouwen.

Samenwerking met de provincie  

De regio wil op een constructieve manier samenwerken met de provincie. De bestuursstijl, zoals die de afgelopen jaren gehanteerd is, kenmerkt zich door samenwerken, gezamenlijk optrekken, voortzetten en versterken. Zo heeft de Drechtsteden ook samengewerkt met de provincie bij het opstellen van de ‘Groeiagenda 2030’. Op een aantal onderwerpen uit de zienswijze van de Drechtsteden reageerde de provincie positief. Zo neemt de provincie later onder meer het onderwerp ‘sociale huurvoorraad’ mee in de volgende herziening.  

Meer wensen  

De regio Drechtsteden ziet graag meer. In de eerste plaats is de planologische ruimte, het aantal woningen die de provincie toestaat om te bouwen, niet voldoende om aan de Drechtstedelijke bouwambitie te kunnen voldoen. Begin juni komt de provincie met nieuwe cijfers, die de regio hopelijk toestaat meer te bouwen. Daarnaast is de barrièrewerking van de goederencorridor A15 ook één van de onderwerpen die nog besproken moet worden, omdat dit onderwerp nog niet is opgenomen in het vastgestelde provinciale beleid. 

In gesprek met Staten- en Kamerleden 

Om de sociaaleconomische positie van de regio in de toekomst te verbeteren, wil de Drechtsteden meer realiseren. Als belangrijkste instrument om in gesprek te gaan én blijven met Staten- en Tweede Kamerleden zet de regio de lobby in. Zo nodigt de regio diverse leden uit voor een werkbezoek. Het idee? Laten zien waar de regio voor staat en praten over de onderwerpen die de Drechtsteden bezighoudt. Niet alleen over onze gezamenlijke ambitie, maar ook over de uitdagingen en kansen die we ervaren om voor 2030 de plannen van de Groeiagenda te realiseren.  

Deel op social media: