Drechtsteden zetten in op herziening 2021 Omgevingsbeleid provincie

De provincie Zuid-Holland bereidt zich voor op de nieuwe Omgevingswet die per 1 juli 2022 ingaat. Binnenkort legt de provincie daarom de herziening Omgevingsbeleid 2021 ter inzage en kunnen gemeenten een zienswijze indienen. Deze herziening heeft betrekking op de beleidsmodules, zoals verstedelijking, optimalisatie van woningbouwplannen en externe veiligheid. De Drechtsteden maken zich bij deze herziening van het beleid hard voor de ruimtelijk-economische ambities van de regio.

Gevolgen voor ambities Groeiagenda Drechtsteden 

Het Omgevingsbeleid bestaat uit het beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie en houdt rekening met de samenhang van verschillende sectoren zoals mobiliteit, wonen en natuur. Het nieuwe omgevingsbeleid heeft gevolgen voor de ruimtelijk-economische agenda en ambities uit de Groeiagenda Drechtsteden 2030.  

Daarom maken de Drechtsteden zich hard op verschillende punten in deze herzienin. Het nieuwe beleid biedt nog steeds te weinig ruimte om de woningbouwopgave van 25.000 extra woningen tot 2030 te realiseren. De zeven gemeenten in de Drechtsteden willen en kunnen bouwen, maar worden nu nog beperkt door het provinciaal beleid. Ook wordt het Woningbouwplan 't Oog fase twee, nabij de HOV-lightrailhalte in Hardinxveld-Giessendam, niet meegenomen op de kaart. Dit is een gemiste kans om woningen te realiseren in de omgeving van de HOV-lightrailhalte. De Goederenspoorlijn ROBEL in relatie tot Externe Veiligheid staat niet meer in het beleid. Tot slot zijn de maatregelen om de lokale en regionale barrièrewerking van de A15 te doorbreken, niet opgenomen in het maatregelenpakket ter versterking van de Goederencorridor A15. Deze punten zijn noodzakelijk voor de leefbaarheid en vitaliteit in de noordelijke delen van de Drechtsteden. 

Samenwerking provincie bekrachtigen 

Het Omgevingsbeleid is een levendig beleid met ieder jaar een herziening, inclusief de benodigde middelen die nodig zijn voor de uitvoering. De komende periode maken de Drechtsteden zich hard om bovengenoemde punten alsnog op te laten nemen in de herziening van 2021. Statenleden krijgen een uitnodiging voor een werkbezoek, zodat zij kunnen zien wat er nodig is voor de regio Drechtsteden in het belang van de inwoners en ondernemers. Hierbij vertelt de regio waar ze tegenaan loopt met betrekking tot het provinciaal beleid en hoe zij de samenwerking met de provincie wil bekrachtigen. 

Deel op social media: