Duurzame relatie met Den Haag

Aandacht van het Rijk. Dat willen we als regio. Waarom? Zodat politici in Den Haag de belangrijke opgaven van onze regio kennen en hiervoor gaan staan. Tweede Kamerleden inzetten als regioambassadeurs is daarin een belangrijk instrument in de lobby. Een werkbezoek is een belangrijke start.

Kennismaking met de regio 

Tweede Kamerleden brengen regelmatig, op uitnodiging, een (momenteel digitaal) bezoek aan de Drechtsteden. Door het afleggen van werkbezoeken krijgen Kamerleden inzicht in wat er in de regio’s in ons land speelt. Zij zien zo met eigen wat een regio de inwoners, ondernemers en omgeving biedt en nog nodig heeft van hogere overheden. Met hen willen we een relatie opbouwen. Daarbij kijken we goed naar de thema’s waarop we als Drechtsteden ambities hebben en de portefeuilles van de Kamerleden. We spreken met hen over de thema's in de Groeiagenda Drechtsteden 2030: Bouwen en Wonen, Werken en Economie, Bereikbaarheid en Mobiliteit en Energietransitie, maar ook over belangrijke projecten zoals de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht. We vertellen wat de Drechtsteden te doen staat, waarom dit zo belangrijk is en wat er al is gerealiseerd. Wat vooral belangrijk is in die gesprekken, is welke belemmeringen we daarbij tegenkomen en hoe het Rijk ons hierbij kan helpen. Steeds met als uitgangspunt dat wat goed is voor de inwoners en ondernemers van de Drechtsteden, ook kansen biedt voor Zuid-Holland én Nederland.

Samen ambities realiseren 

Met 25.000 extra woningen, 30.000 extra banen, het verbeteren van de bereikbaarheid en de energietransitie streven we naar een vitale regio, waar inwoners van nu en in de toekomst een goede leef-, werk- en verblijfsomgeving hebben. Anders dan vroeger vertrekken hoogopgeleide jongeren uit onze regio om verder te studeren in grotere steden en keren daarna niet meer terug. Door de voorzieningen voor onze huidige inwoners te verbeteren en door nieuwe inwoners aan te trekken, werken we aan sociaaleconomische herstel en groei, zoals verwoord in de Groeiagenda 2030. Om deze ambities te realiseren is extra hulp nodig. Het begint met voldoende kennis van de Kamerleden bij onze vraagstukken. Wat zijn de ambities precies en waar lopen we tegen aan? Tijdens een werkbezoek gaan we hier uitvoerig op in. 

Verbinding begint bij kennis 

Dat het begrijpen van de achtergrond van de ambities belangrijk is, zien we na het recente bezoek van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer (woordvoerder Financiën, Gaswinning en Wonen). Het gesprek met hem ging over de dringende oproep te blijven investeren in de woningbouw. Het Kamerlid is bekend met de regio, maar wist niet dat zoveel hoog opgeleiden wegtrekken uit de regio. Hij ziet nu het grote belang van woningbouw in de Drechtsteden. Hij vindt (net als de Drechtsteden) dat er flink bijgebouwd moet worden om het tekort in te halen. Daarnaast maakt hij zich sterk voor afschaffing van de verhuurderheffing, zodat woningcorporaties meer investeringsruimte houden om sociale huurwoningen te bouwen, waar grote vraag naar is.  

Een belangrijk aandachtspunt binnen de woningbouwopgave is het tekort aan ruimte om te bouwen in de Randstad, zoals recent ook met VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis besproken tijdens een werkbezoek. Het bouwen in de binnenstad loopt tegen zijn grenzen aan en de scheidingslijn tussen het stedelijk en landelijk gebied wordt steeds meer een uitdaging voor de Drechtsteden. 

Inzetten voor belangen 

Naast kennis over wat er speelt in de regio, zijn werkbezoeken voor gemeenten en regio's een belangrijk podium om input te leveren aan politici, zodat relevante wet- en regelgeving beïnvloed kan worden, maar ook om bijvoorbeeld extra middelen te vragen. Middelen waar de regio een tekort aan heeft om de ambities te realiseren. De vraagstukken die in grote steden spelen, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, worden vaak eerder gehoord dan kleinere regio's en gemeenten. Ook dit was recent een onderwerp tijdens het werkbezoek met het nieuwe Kamerlid Fahid Minhas. Hij zet zich de komende Kamerperiode onder andere in voor de belangen van middelgrote gemeenten.  

Door het halen en brengen van informatie ontstaan waardevolle relaties met Den Haag. Dit allemaal met het doel om onze regio een stap vooruit te brengen, waar (nieuwe) inwoners graag wonen, werken en beleven.

 

Deel op social media: