Eerste Drechtlab een feit: unieke kijk op de regio

Acht gemeenten timmeren aan de weg met projecten die wonen, werken en recreëren in de regio een impuls geven. Via de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem hebben zij 45 miljoen euro hiervoor. Nu moeten ze ook grote regionale thema’s formuleren, waarmee ze nog sterker als één regio gezien worden. Zo stelden bestuurders uit Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht tijdens het eerste Drechtlab van de Regio Deal. Dat werd 12 juli gehouden rond het thema Dynamische Oevers.

Huidige projecten van de Regio Deal op het terrein van Dynamische Oevers kenmerken zich door een combinatie van herontwikkeling van bedrijfslocaties, aantrekkelijke woningbouw langs de rivier getijdenpark met ruimte voor recreatie en innovatief personenvervoer over water. Voorbeeld van herontwikkeling van een bedrijfslocatie is de verhuizing van Peute naar het Nedstaal-terrein in Alblasserdam. Op het terrein van Peute is dan weer ruimte voor watergebonden bedrijvigheid mogelijk, waardoor er op andere plekken in de toekomst ruimte ontstaat voor woningbouw. Langs het water kunnen ook in Hendrik-Ido-Ambacht aan de Veersedijk (Noordoevers) woningen komen, in Zwijndrecht aan de Noordoevers en in Alblasserdam op het Kloos-terrein en Haven-Zuid. 

Een voorbeeld van een recreatieproject is het Waterbusplein in Hendrik-Ido-Ambacht. Daar is nu een ‘doorbraak’ naar het water, dat doorgaans door bedrijventerreinen wordt afgeschermd. De eerste paal is de grond al in. Hier komen horeca en historie in de vorm van een oude scheepskraan. “De credits hiervoor gaan voor de helft naar het bedrijfsleven, dat met ideeën kwam om mensen hier op een prettige manier te ontvangen”, zei wethouder André Flach. Ook Alblasserdam en Zwijndrecht hebben plannen voor natuur en recreatie langs het water. 

Euforie 

Nu is het zaak om ook echt regionale thema’s op te pakken. Dat stelde Adriaan Geuze tijdens het eerste Drechtlab, waar bestuurders en ambtenaren van betrokken gemeenten elkaars projecten horen en beoordelen op verbindingen en versterkingen. Geuze is oprichter van West 8, dat nationaal en internationaal ontwerpen maakt voor landschap en stedenbouw, maar ook lid van het adviesteam dat de gemeenten van de Regio Deal bijstaat. 

De gemeenten hebben duidelijk gezamenlijke kenmerken: de historische binding met de rivier, een mentaliteit van hard werken en de aanwezigheid van wereldberoemde maritieme industrie. 

“Iedere gemeente kijkt vanuit eigen perspectief en wat daarvan in een gezamenlijke agenda terug kan komen”, stelt Geuze. “Maar zijn er ook momenten van euforie?” Zoals een kunstproject. Of een fietsroute pal langs de rivier. Zulke kleine projecten maken dat het er niet alleen goed wonen en werken is, maar ook dat je anders naar je regio gaat kijken. Dat draagt bij aan trots en maakt het gebied aantrekkelijk om je er te vestigen voor mensen die hard nodig zijn bij de bedrijven in de regio." 

Metro en waterbus 

Tijdens Drechtlab keken bestuurders van de gemeenten naar bovenlokale thema’s waarmee ze zich als duidelijke regio naar ‘Den Haag’ kunnen opstellen. Een openbaarvervoersverbinding met Rotterdam is zo eentje. Een metroaftakking vanaf Rotterdam? Of een snelle waterbus, die slechts een paar haltes aandoet? Bodemsanering is een ander thema. Her en der langs het water zijn oude locaties die na reiniging allerlei nieuwe mogelijkheden bieden. De beste baggeraars ter wereld komen nota bene uit deze regio. 

Macroniveau 

Door als bestuurders en ambtenaren samen om een grote plattegrond van de regio met elkaar in gesprek te gaan, voelen zij nu meer die bovenlokale belangen. “We pakten in deze regio projecten in proportie aan. We hebben de regio nooit op macroniveau bekeken”, stelde burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam vast. “We moeten dus meer langetermijndenken.” “Wanneer je als regio aspiraties hebt en je weet die te vertalen, dan krijg je een gewillig oor bij rijk en provincie”, besloot Adriaan Geuze. 

Het tweede Drechtlab met Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en Sliedrecht is op 27 september. 

Adviesteam Dynamische Oevers 

Een adviesteam staat de gemeenten van de Regio Deal Drechtsteden Gorinchem bij met een bovenlokale blik om zo te kunnen wijzen op potentiële verbindingen en versterkingen te zien. 

​​​​​​​Adriaan GeuzeAdriaan Geuze groeide op in Dordrecht en is oprichter/directeur van West 8, een internationaal ontwerpbureau voor landschap, stedenbouw en infrastructuur. Hij werkte bijvoorbeeld aan de Hondsbossche Duinen en de Noordwaard. Adriaan was curator van de tweede Internationale Architectuur Biennale in Rotterdam (The Flood) en leidt nu het IABR-atelier ‘Waterveiligheid als Hefboom voor Duurzame Stadsontwikkeling’. Hij ontwierp het Veerplein in Zwijndrecht. Ook is Adriaan buitengewoon hoogleraar aan de Wageningen University & Research en lid van de Akademie van Kunsten van de KNAW. 

Annemieke NijhofAnnemieke Nijhof is nu algemeen directeur van kennisinstituut Deltares, maar werkt al bijna 30 jaar aan duurzame leefomgeving, zowel bij de rijksoverheid als in het bedrijfsleven (zoals Tauw). Ze werkte voor de ministeries van OCW, VROM en AZ (als raadsadviseur van voormalig premier Balkenende). Bij het toenmalige ministerie van VenW legde ze de basis voor het Deltaprogramma en de Deltawet, het bestuursakkoord Water en de Topsector Water. Annemieke is ook toezichthouder en adviseur van kennisinstellingen, de overheid, NGO’s en de financiële sector. In 2015 was ze topvrouw van het jaar dankzij haar vasthoudende inzet voor diversiteit en inclusie in organisaties. 

Jeroen EveraertJeroen Everaert is oprichter/creatief directeur van Mothership. Met iconische projecten in binnen- en buitenland laat Mothership kunst samengaan met de omgeving, om die te verrijken met bijzondere belevingen. Jeroen wil kunst laten ontstaan uit en opnieuw verankeren in het DNA van de (bebouwde) omgeving. Hij vertelt op een aansprekende manier het verhaal van een stad, gebouw, open ruimte. Meest bekend zijn in Rotterdam het plafond van de Markthal, de Brandgrens, het Dobberend Bos en Rotterdam Make it happen. Jeroen is lid van de Economic Development Board Drechtsteden. 

Marco Hoogland​​​​​​​Marco Hoogland is financieel directeur bij EMHA International Holding in Hendrik-Ido-Ambacht. EMHA is specialist op het gebied van rotating equipment (motoren, tandwielkasten, schroefassen, compressoren), vooral in de maritieme industrie. Erg passend dus binnen de Drechtsteden, dé maritieme topregio van Nederland. Marco woont in Papendrecht en was daar raadslid en wethouder. Als waterliefhebber erkent hij de noodzaak om dynamische oevers te creëren, te versterken en blijvend te onderhouden. 

 

 

​​​​​​​

 

Deel op social media: