Eerste editie Dag van de Regio: een terugblik

Eind november 2020 was de digitale aftrap van de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem. Bijna een jaar later was het dan eindelijk zover: de Dag van de Regio, waarbij alle partners van de Regio Deal fysiek bijeenkwamen. Aan de hand van drie thema’s spraken aanwezigen op interactieve wijze over de Regio Deal, de visie en het invulling geven aan speerpunten voor de toekomst. De rode draad voor de thema’s was ‘Brede Welvaart’. Hoe blijven we als regio zorgen voor een aantrekkelijk gebied om te leven, te werken, te wonen en te recreëren?

​​​​​​​

“We gaan het vandaag minder over de uitvoering hebben en vooral kijken naar de toekomst”, begon Hans Goossensen, ambtelijk opdrachtgever van de Regio Deal. Alle partners van de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem, de Drechtsteden-gemeenten, het Rijk, de provincie, bedrijfsleven en onderwijs, waren vandaag samen. ​​​​​​​

Visie op de regio

Om de aanwezigen warm te maken, trapten Mecanoo en West8 af met een prikkelende presentatie: een visie over hoe je anders naar de regio kan kijken. Een interessante vraag voor de aanwezigen om over te na te denken was: “Hoe kan je iedere identiteit van elke gemeente verbinden zonder dat zij elkaar als concurrent zien, maar juist als samenhang zonder grenzen en hen gezamenlijk promoten als sterke regio?” Ze moedigden de aanwezigen aan na te denken over de zwakten van de regio, om die vervolgens om te buigen naar hun kracht.

DSC_0451

Skills van de toekomst

‘Skills van de toekomst’, het eerste interactieve thema. “Wat zijn dat?”, was de vraag van pijlercoördinator Human Capital Lerry Overgaauw. Netwerk, vakmanschap, multitasken, aanpassen, flexibiliteit, nieuwsgierigheid, creativiteit, uitvoering, soft skills, innovatie, automatisering; Een greep uit de antwoorden van de aanwezigen. “Wat heb je nu in te richten om het werken aan die ‘skills’ te faciliteren?” Om dat voor alle doelgroepen, van jongeren tot werkenden, in de Drechtsteden mogelijk te maken, werkt de regio met de Regio Deal binnen de pijler human capital aan verschillende projecten. Denk aan hoger onderwijs in de Drechtsteden, een campus in Gorinchem, Perspct, Baas over je eigen toekomst en kansrijk op het Nedstaalterrein. De pijler toegepaste innovatie heeft baat bij de ontwikkeling van mensen en zorgt voor verbinding. “Innovatie vraagt continu om nieuwe skills.”

“De regio blijft alleen toekomstbestendig als mensen, bedrijven en organisaties blijven leren, omgaan met vernieuwing en nieuwe skills toelaten,” sluit Lerry zijn thema af.

DSC_0483​​​​​​​

Duurzaam vervoer over water

Vervolgens nam Gerbrand Schutten, directeur Aqualiner, aanwezigen mee in het tweede thema, wat een verbinding is tussen de pijler Dynamische Oevers (pijlercoördinator Nicole Op de Laak) en Toegepaste Innovatie: Duurzaam vervoer over water. Met zes nieuwe boten, die volledig elektrisch en hybride zijn, gaat de nieuwe vervoerder van de Waterbus Blue Amigo per 1 januari aan de slag. “Groen is de trend”, vertelt Gerbrand. Tijdens de aanbesteding is er vanuit de nieuwe vervoerder samenwerking gezocht met een scheepsbouwer uit de regio, Damen Shipyards. Met hen is uiteindelijk het nieuwe vlootprogramma ontworpen.

Het hebben van schepen is volgens Gebrand niet voldoende. “Schepen in een netwerk hebben is één, maar datzelfde netwerk bestaat uit de bestemmingen van haltes. En die haltes, dat is de allerbelangrijkste plek in zo’n netwerk. Die moeten uitstralen dat reizigers welkom zijn.” Dié uitdaging is het onderwerp van gesprek. Want hoe zorg je ervoor dat wanneer reigers bij een halte van het Waterbusnetwerk staan, zij zich daar ook daadwerkelijk thuis voelen? Hoe maak je daar bijzondere locaties van? En hoe koppel je dat aan duurzaam vervoer over water. Wat zijn de verschillende aspecten van duurzaam vervoer over water en hoe kunnen we die verder uitdiepen? Wat zijn ruimtelijke consequenties en waar liggen kansen voor innovatie? In diverse groepen gingen de mensen uiteen om te discussiëren en te zoeken naar antwoorden op deze vraagstukken.

Een aantrekkelijke regio, nu én in de toekomst

Jelle Wijnstok, senior beleidsadviseur Regio Portefeuille bij het ministerie van LNV en Arjen Langhorst, pijlercoördinator Toegepaste Innovatie, introduceerden het laatste thema ‘een aantrekkelijke regio, nu en in de toekomst’. Uitkomsten uit de regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS werden met behulp van een quiz op een laagdrempelige en interactieve manier gepresenteerd. Na de uitleg van ‘Brede Welvaart’, is er in groepen gekeken hoe dit op regionaal niveau verbeterd kan worden. Wat moet er in Drechtsteden en Gorinchem nog gebeuren voor een aantrekkelijker woon- en leefklimaat? Hoe kunnen we verschillende doelgroepen, zoals jongeren/studenten, ondernemers, toeristen en (hoger) opgeleiden, beter aan de regio binden en wat is daarvoor nodig? Dit leidde tot boeiende gesprekken over onderwerpen, zoals opleidingskansen en stages voor jongeren, samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen voor innovatie en het benutten van de kansen van water en natuur. De betrokkenen van de Regio Deal nemen de opbrengst van deze gesprekken mee om dit verder te implementeren binnen de Regio Deal.

Verbinding, ontmoeting, inspiratie

De belangrijke samenwerking tussen regio en Rijk om (maatschappelijke) uitdagingen krijgt steeds meer vorm krijgt, beaamden ook de aanwezigen tijdens de afsluitende reflectie tijdens de Dag van de Regio. Deze samenwerking vormt een mooie basis voor de vervolgstappen. De Dag van de Regio komt dan ook zeker terug. “Een nuttige dag vol verbinding, ontmoeting en inspiratie!”, aldus Olga Arandjelovic, manager Regio Deal en Groeiagenda Drechtsteden.

Over de Regio Deal

De Drechtsteden en Gorinchem vormen samen het vijfde stedelijke gebied van Nederland. Acht gemeenten in twee regio's met dezelfde kenmerken: een rijke historie en een eeuwenoude traditie van vakmanschap, waar innovatiedrang en hard werken de boventoon voeren. Samen vormen ze een sterke regio. Om te zorgen dat het gebied aantrekkelijk blijft, moet er geïnvesteerd blijven worden in mensen, innovatie en in de economie.

Daarom heeft de regio, samen met overheden, bedrijfsleven en onderwijs de handen ineengeslagen. De Drechtsteden, Gorinchem en de provincie Zuid-Holland investeren 22,5 miljoen euro in de regio op de thema's dynamische oevers, het toepassen van innovatie in de maakindustrie en een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Het Rijk verdubbelt, met de Regio Deal, dat bedrag.

Meer weten?

Meer informatie over de Regio Deal vind je hier.

 

Deel op social media: