Eerste uitkomsten van het onderzoek naar het merk Smart Delta Drechtsteden

De afgelopen maanden is er vanuit de Erasmus Universiteit onderzoek gedaan naar het merk Smart Delta Drechtsteden. Stakeholders uit het bedrijfsleven, overheid en het onderwijs hebben via een enquête hun mening gegeven over de betrokkenheid van hun organisatie bij de ontwikkeling van het merk . Zij werden ook gevraagd op welke manieren hun organisatie zich inzet voor Smart Delta Drechtsteden, en wat de waarde van de regio is voor hun eigen doelen.

Over het algemeen zijn respondenten positief over het merk en geven ze aan dat hun organisatie betrokken is geweest bij de totstandkoming van het merk, actief participeert in het netwerk, en zich heeft ingespannen om te investeren in het ontwikkelen en/of uitdragen van Smart Delta Drechtsteden. Deze investering kan verschillende vormen aannemen, zoals het investeren van tijd, expertise, geld, of het publiekelijk steunen van Smart Delta Drechtsteden. Stakeholders geven aan dat hun organisatie zich het meeste inspant door het investeren van tijd, het geven van publieke steun en door het merk (publiekelijk) te omarmen.

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat partners die meer betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het merk, veel interactie hebben met andere partijen in het netwerk. Uiteindelijk investeren zij ook meer in het merk Smart Delta Drechtsteden. Dit betreft vooral stakeholders die werkzaam zijn bij overheidsinstanties. Het merendeel van de mensen die de enquête heeft ingevuld is werkzaam bij een gemeente in de regio Drechtsteden. Een ander groot deel van de respondenten werkt voor een andere overheidsinstelling. In de toekomst is het belangrijk om belanghebbenden uit het onderwijs en bedrijfsleven in de regio beter te bereiken, zodat ook zij hun mening kunnen geven.

De enquête heeft daarnaast gemeten wat het belang is van de regio Drechtsteden voor de stakeholders. Hieruit blijkt dat het belang van de regio voor de organisatie samenhangt met de investering in Smart Delta Drechtsteden. Als organisaties afhankelijk zijn van de regio om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, en vooral als zij zich identificeren met de regio, zij ook bereid zijn om meer te investeren in het merk.

 

Deel op social media: