Eigen 'gezicht' voor regionale samenwerking Groeiagenda

De samenwerking op ruimtelijk-economische onderwerpen in de regio krijgt binnenkort een 'eigen gezicht' voor communicatie met stakeholders. Een eenduidige en herkenbare afzender voor deze ruimtelijk-economische samenwerking is er nu nog niet. Dat gaat veranderen. Eén ding verandert zeker niet: het woord 'Drechtsteden' blijft behouden.

Andere lading 

Sinds de Drechtsteden 'meervoudig lokaal' samenwerken op ruimtelijk-economische onderwerpen, en niet meer in GRD-verband, is er geen passende afzender meer. In de praktijk is dat lastig. Want het logo van de GRD hiervoor blijven gebruiken past niet meer.  Welk briefpapier gebruik je, van waaruit tweet je en welk logo staat er op een nieuwsbrief of op de website? En hoe 'label' je de gezamenlijke lobby-inspanningen richting het Rijk en naar Brussel? Dat gebeurt nu nog op verschillende manieren, maar de bedoeling is dat daar lijn in komt. Onderdeel van die lijn is de term Drechtsteden. Het huidige merk Drechtsteden is een sterk merk. Vooral in de lobby. Daarom blijft de term Drechtsteden behouden. Dit betekent wel dat de term een andere lading krijgt dan nu.  

Pragmatische aanpak 

Bureau KR Communicatie uit Dordrecht helpt de regio bij de ontwikkeling van deze afzender. "We hebben een zorgvuldig selectieproces doorlopen", zegt Olga Arandjelovic, manager Groeiagenda, die samen met gemeentesecretaris van Dordrecht, Carlo Post, opdrachtgever voor het project is. "KR Communicatie begrijpt onze opdracht, is creatief en pragmatisch. Ze kennen ons gebied ook, dat is fijn."  

Voor kennis en advies staan een bestuurlijke en ambtelijke klankbordgroep opgesteld. De leden denken mee over wat bij de Drechtsteden past en brengen hun visie in. Een kerngroep coördineert het proces. Het traject duurt tot aan de zomer, want dan moet alles klaar zijn en liggen de volgende eindproducten er: het verhaal over de Drechtsteden met een daarvan afgeleide huisstijl. Na de zomer moeten alle uitingen zijn omgezet naar de nieuwe huisstijl.  

Informatie en meer 

Nogal wat gebruikers, stakeholders en relaties krijgen straks met de nieuwe 'afzender' te maken. Tijdens het ontwikkelingsproces al, of als alles klaar is. Voor de één betekent dit iets in het werk, voor de ander is het resultaat een nieuwtje. Om iedereen op de juiste manier te betrekken of informeren wordt nu een aanpak uitgewerkt.  Wie nu al iets wil weten of meegeven, kan zijn vraag naar eli.de.buck@drechtsteden.nl sturen.  

Deel op social media: