Energietransitie biedt kansen voor nieuwe instroom op regionale arbeidsmarkt

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie en voor extra banen met toekomst. Deze twee ambities komen samen in het onderzoeksrapport naar de effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt, dat onlangs is gepresenteerd. De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de werkzaamheden die de komende jaren uitgevoerd moeten worden in de regio. Op basis van de uitkomsten zijn passende leerwerktrajecten ontwikkeld die kansen bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het onderzoek richt zich op een specifiek onderdeel van de energietransitie: de overgang naar aardgasvrij wonen, ook wel warmtetransitie genoemd. De woningcorporaties Woonbron, Woonkracht 10, Trivire en Tablis Wonen hebben in 2020 een SAH-subsidie ontvangen (SAH=Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen), om ongeveer 6.000 huurwoningen uiterlijk in 2025 af te sluiten van het aardgas en aan te sluiten op een warmtenet. Voor ruim 1.000 woningen is dit proces inmiddels afgerond. Voor de overige woningen moet nog veel werk worden verricht. Deze werkzaamheden vormden de basis voor het in kaart brengen van de omvang en de aard van de werkzaamheden die de komende jaren op de regio af komen.

Unieke aanpak binnen de keten

"Er is zowel gekeken naar het aanbrengen van energiebesparende maatregelen in de woningen, als naar de aansluiting op het warmtenet", aldus kwartiermaker Ingrid van Zimmeren. "Op basis van gesprekken met onder meer ondernemers, brancheorganisaties, opleiders, corporaties, gemeenten, HVC en Stedin, zijn de aard van de werkzaamheden, de omvang van het werk, de instaptaken op mbo-niveau 1 en de benodigde competenties in kaart gebracht. Deze uitwerking binnen de keten is een deel van de oplossing om instroom van arbeidskrachten in klimaatbanen op mbo-niveau te stimuleren. Uniek voor Nederland."

Meer welvaart en welzijn

Jacqueline van Dongen, wethouder gemeente Zwijndrecht: "We weten allemaal dat personeel momenteel heel schaars is. De grote aantallen die hierbij worden genoemd, maken je soms moedeloos. Toch wilden we in de Drechtsteden niet bij de pakken neerzitten. We hebben de werkzaamheden voor de warmtetransitie opgedeeld in kleinere taken die ook mensen zonder diploma snel kunnen leren. Met ondernemers die deze werkzaamheden uitvoeren zijn vervolgens korte, gerichte leerwerktrajecten opgezet."

Roelant Bijderwieden, wethouder gemeente Sliedrecht: "De eerste kandidaten die deze trajecten hebben doorlopen, zijn inmiddels al aan het werk. Zo maken we van de energietransitie niet alleen een uitdaging, maar ook een kans op meer welvaart en welzijn voor mensen die nu niet meedoen aan het arbeidsproces. Dat zijn er in de Drechtsteden ruim 10.000. De energietransitie is dus zeker niet alleen een technische operatie. De slagingskans van de energietransitie hangt vooral af van het succes van de sociale transitie. Van mensen dus."

Proef in Sliedrecht

Na de zomer start in de gemeente Sliedrecht een proef in een wijk rondom het Burgemeester Winklerplein. Het gaat om 500 woningen waar wordt gestart met de voorbereidingen voor aardgasvrij wonen. Bewoners in de wijk die op dit moment niet aan het werk zijn, worden uitgenodigd om in te stappen in een van de leerwerktrajecten, om vervolgens aan de slag te gaan in de eigen buurt. Ook hier gaat het weer om een ketenaanpak waarbij onder meer het sociaal team, welzijnswerk, jongerenwerk, de bewonerscoach van de aannemers en de woningcorporatie, het Leerwerkloket (project Werk in Zicht), de Praktijkschool én FC Dordrecht met hun aanpak ‘Energiek Dordt’ betrokken worden.

Slim samen vooruit

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie. In 2021 heeft de regio, samen met 29 andere energieregio's in Nederland, de Regionale Energiestrategie (RES) opgeleverd. Hierin staan keuzes over het besparen van energie, duurzame mobiliteit, duurzaam opwekken van energie en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving tot 2030. De ruim dertig partijen die zich verbonden hebben aan de energietransitie, kiezen voor een realistische en nuchtere aanpak die gedragen wordt door inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in de regio. Zo gaan we slim samen vooruit.

Deel op social media: