Feiten & Cijfers: invloed samenleving op Zon & Wind in Drechtsteden

Kunnen we zonnepanelen plaatsen langs fietspaden? Wat vinden we van verschillende discussiebeelden voor windturbines en zonneparken? En hoe verdelen we de lusten en lasten? Deze vragen stonden centraal tijdens de tweede participatieronde Zon & Wind; input die nodig is voor de Regionale Energie Strategie 1.0.

Ruimte voor ambitie 

In de concept-RES is voor opwekking van duurzame elektriciteit een bod van 0,66 PJ in 2030 neergelegd. Dit gaan de Drechtsteden halen door zonnepanelen op (grote) daken, zonnepanelen in restruimten en de nu al gerealiseerde projecten. Ook is er een ambitie om het bod aan te vullen met 0,84 PJ. Tijdens verschillende bijeenkomsten met inwoners, grondeigenaren en natuurorganisaties is gesproken over randvoorwaarden voor Zon & Wind. Daarmee bedoelen we: onder welke voorwaarden is de grootschalige opwekking van energie door zon en/of wind maatschappelijk aanvaardbaar? Die inbreng wordt geanalyseerd en besproken in de derde en laatste participatieronde Zon & Wind, van 8 t/m 21 maart.

De cijfers 

Steeds meer mensen doen mee op het Energie-participatieplatform én komen naar de bijeenkomsten:

  1. 8.234 bezoekers op het Energie-participatieplatform ‘Denk mee!’ 
  2. 1.077 geplaatste stemmen, 329 geschreven bijdragen op de kaart met kansen voor restruimten
  3. 79 geplaatste stemmen, 52 geschreven bijdragen op 'Hoe verdelen we de lusten en lasten?'
  4. 391 nieuwe ingevulde enquêtes over restruimten (totaal 8234)
  5. 345 aanmeldingen voor bijeenkomsten over Zon & Wind

 

Meer weten?

Alles over het participatietraject om te komen tot de RES 1.0 vind je op het Energie-participatieplatform denkmee.drechtstedenenergie.nl​​​​​​​

 

Deel op social media: