‘Fietsprofessor’ inspireert door andere kijk op mobiliteit

De vraagstukken binnen de opgave mobiliteit zijn groot. Kunnen we binnen de Drechtsteden gezamenlijk komen tot een andere invalshoek voor de manier waarop wij kijken naar het dagelijks verplaatsen van A naar B? ‘Fietsprofessor’ Marco te Brömmelstroet inspireerde tijdens een hoorcollege betrokkenen bij mobiliteit en bereikbaarheid in de Drechtsteden.

Prikkelende vragen 

Tijdens het college stelde Marco prikkelende vragen, zoals: “Steekt een hert de weg over of rijden wij dwars door zijn bos heen? Hoe kan het dat we op een knopje moeten drukken als we de straat over willen steken?” Vragen met als doel om anders naar mobiliteit te kijken. 

Verplaatsing   

Van files tot fietssnelwegen, van drempels tot deelauto’s: hoe we ons verplaatsen heeft enorme invloed op de inrichting van onze straten, steden en samenleving. Marco stelt dat we met elkaar een andere taal moeten ontwikkelen om hierover te praten. Zodat we met liefde en aandacht kijken naar onze omgeving.   

Goede bereikbaarheid via weg, spoor en water 

De Drechtsteden hebben gezamenlijk de ‘Groeiagenda 2030’ opgesteld. De Groeiagenda bevat de doelen en ambities waaraan tussen nu en 2030 wordt gewerkt. Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor aantrekkelijk wonen, werken en om een bedrijf te vestigen. Het groeiende aantal vrachtbewegingen, het toenemend woon-werk- en recreatieve verkeer maakt dat we klaar moeten staan voor de toekomst. Reizen op andere tijdstippen of met het openbaar vervoer over water of op de fiets is nodig. Gaat het inspirerende college misschien nog leiden tot nieuwe inzichten?  

Meer weten?   

Marco te Brömmelstroet, de ‘Fietsprofessor’, is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Samen met journalist Thalia Verkade schreef hij in 2020 een boek over de openbare ruimte: het recht van de snelste. Wil je zijn verhaal terugluisteren? Dat kan via deze link. De totale opname duurt ruim een uur, maar daarna kijk je op een andere manier naar mobiliteit. 

Deel op social media: