Focuspunten regeerakkoord Smart Delta Drechtsteden

Ruim een maand geleden is het nieuwe kabinet geïnstalleerd en zijn zij begonnen met het uitvoeren van het regeerakkoord. Wat zijn daarin de belangrijkste punten voor Smart Delta Drechtsteden? Bekijk hier het overzicht.

Nieuwe tranche Regio Deals 

In 2020 is een Regio Deal aan Drechtsteden-Gorinchem toegekend. Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd weer een nieuwe tranche aan Regio Deals toe te kennen. Smart Delta Drechtsteden bereidt zich voor op het aantrekken van een nieuwe Regio Deal.  

Energietransitie 

Een onderwerp in het regeerakkoord is de energietransitie. Ook Smart Delta Drechtsteden heeft ambities. De Drechtsteden willen de energietransitie realiseren met de hoogst haalbare maatschappelijke opbrengst. Daar is meer voor nodig van het Rijk. Meer financiële middelen, maar ook hulp op het gebied van voldoende mankracht zijn nodig. Dat begint bij onderwijs en het bedrijfsleven.   

Externe veiligheid 

Een specifiek punt binnen onze regio is het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en het rangeerterrein Kijfhoek. Door het toenemend belang van (duurzaam) goederenvervoer over het spoor en voor onze verstedelijkingsambitie is een dedicated spoor voor goederenvervoer nodig voor de veiligheid van onze inwoners. Zeker voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook hier gaat Smart Delta Drechtsteden aandacht voor vragen. 

Verbeteren van bereikbaarheid 

De vernieuwing van Dordrecht CS is noodzakelijk. Dat moeten we gelijk goed doen. Door de verbindingen van de stad naar het centrum te verbeteren, fiets- en wandelroutes aan te leggen en het park achter het station toegankelijk te maken. Daarnaast is er een halte Leerpark nodig om de ontwikkeling en ontsluiting van toplocatie Leerpark te verbeteren. 

Oude Lijn 

Er is een minister aangesteld die als taak heeft om het ontsluiten van 14 woningbouwgebieden (waaronder Oude Lijn Leiden-Dordrecht) mogelijk te maken. De Spoorzone, die momenteel ontwikkeld wordt in Dordrecht en Zwijndrecht, is hier onderdeel van. Voor het ontsluiten is 7,5 miljard beschikbaar gesteld, maar de verdeelsleutel is nog niet bekend.  

Slim samen vooruit  

Met Smart Delta Drechtsteden willen we slim samen vooruit. Dat doen we met elkaar: bedrijven, onderwijs en overheid. Koersvast en duurzaam vernieuwen de Drechtsteden zich, stap voor stap, recht op het doel af. Zo komt de regio in ruimtelijk en economisch opzicht slim samen vooruit voor de ongeveer 300.000 mensen die hier wonen. 

Smart Delta Drechtsteden zit in de lift en gaat verder: handen uit de mouwen, nuchter doorgaan en bouwen. Bouwen aan meer woningen, de energietransitie, slimme technologie, toegepaste innovatie, hoger onderwijs en een goede bereikbaarheid van de regio. Zo gaan we slim samen vooruit. 

Deel op social media: