Gebiedsgerichte aanpak zorgt voor duurzame toekomst mobiliteit

Op 6 oktober maakten de wethouders mobiliteit van de Drechtsteden officieel kennis met René Vrugt, de nieuwe programmadirecteur van Zuid-Holland Bereikbaar. Tijdens deze kennismaking legden zij goede afspraken vast over de samenwerking met deze nieuwe organisatie. Zo vindt straks elk half jaar een afstemming plaats over de bereikbaarheidsagenda van de Drechtsteden en de ambities uit de Groeiagenda.

Doel Zuid-Holland Bereikbaar 

In de nieuwe samenwerkingsorganisatie ‘Zuid-Holland Bereikbaar’ werken acht partners aan de verbetering van de duurzame bereikbaarheid en leefbaarheid van de provincie Zuid-Holland en het stimuleren van de mobiliteitstransitie. Naast het zo optimaal mogelijk afstemmen van werkzaamheden aan (vaar)wegen en spoor van verschillende overheden in Zuid-Holland, staat gebiedsgericht werken centraler en zoeken zij de verbinding op uitvoering van verkeersmanagement. Dit alles om de bereikbaarheid van de provincie duurzaam te versterken. 

Verschillende partners 

In Zuid-Holland Bereikbaar werken de provincie, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Rijkswaterstaat, de gemeenten Rotterdam en Den Haag, ProRail, Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen. Drie bestaande samenwerkingsorganisaties (BEREIK, de Verkeersonderneming en Bereikbaarheid Haaglanden en Rijnland) gaan per 1 januari 2022 op in de nieuwe samenwerkingsorganisatie, die het programma Zuid-Holland Bereikbaar gaat uitvoeren.  

De nieuwe organisatie heeft als belangrijkste hoofddoelen: 

  1. Hinder zoveel mogelijk beperken 

  1. Verbinding maken met duurzame mobiliteit (OV, deelmobiliteit, thuiswerken) onder andere door reizigers te verleiden om ook eens de bus en de trein te proberen. 

Zuid-Holland bereikbaar werkt in vijf gebieden aan de bereikbaarheid in Zuid-Holland: de regio Drechtsteden is daar één van. De ontmoeting tussen de wethouders vanuit de regio en de programmadirecteur draagt bij aan de goede samenwerking én aan de ambities van de Drechtsteden: betere bereikbaarheid over weg, water en spoor.  

Deel op social media: