Gedeputeerde Staten Zuid-Holland op bezoek in de Drechtsteden!

Gedeputeerde Staten Zuid-Holland op bezoek in de Drechtsteden!

Op dinsdag 19 november hebben het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, vertegenwoordigd door 4 gedeputeerden en de provinciesecretaris, een bezoek gebracht aan de regio Drechtsteden. Het bezoek stond in het teken van ontmoeten, informeren en samenwerken.

De Groeiagenda Drechtsteden, waarin de ambities van het gebied zijn beschreven, had alle aandacht. Gedeputeerde Floor Vermeulen: "Wij als provincie vinden het belangrijk en goed dat jullie gezamenlijk een ambitiedocument hebben vastgesteld!"

De Drechtsteden - vertegenwoordigd door de burgemeester van Dordrecht, tevens voorzitter van de Drechtsteden, bestuurlijk trekkers Groeiagenda en de burgemeester van Gorinchem – presenteerden de propositie voor de Regio Deal Drechtsteden/Gorinchem. De Drechtsteden hebben deze aanvraag samen met onderwijs en bedrijfsleven in triple-helix verband voorbereid. Doel van de Regio Deal is om met onverminderde vaart de ambities, zoals verwoord in de Groeiagenda, te kunnen realiseren, specifiek door te investeren in innovatie, human capital en oeverontwikkelingen. De Drechtsteden hebben hierbij steun van veel partijen (waaronder de Economic Board Zuid-Holland) en vragen de provincie Zuid-Holland mede in te dienen met de Drechtsteden en Gorinchem. Floor Vermeulen: "De steunbetuiging van de Economic Board Zuid-Holland zal zwaar wegen in de besluitvorming van de provincie Zuid-Holland die op korte termijn volgt."

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst hebben de bestuurlijke dossierhouders van het project Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht, de Gedeputeerde Staten uitgenodigd om de Drechtsteden te steunen bij het realiseren van een station op het Leerpark in Dordrecht. Floor Vermeulen heeft het manifest in ontvangst genomen namens de Gedeputeerde Staten.

Tot slot is de bijeenkomst afgesloten met een rondleiding door het nieuwe kantoor van Fokker, een van de (internationale) parels in de regio Drechtsteden, met een uitzicht op onze prachtige regio.

  • Deel op social media: