Gemeenten lanceren online tool transitievisie warmte

De Drechtstedengemeenten hebben vorig jaar beleid ontwikkeld hoe zij aardgas willen gaan vervangen door duurzame warmte. Elke gemeente heeft een Transitievisie Warmte opgesteld, waarin per wijk staat welke warmteoplossing de laagste totale kosten heeft. En binnen welke termijn de overstap naar verwachting gemaakt kan worden.

Op basis van deze Transitievisie Warmte is een digitaal hulpmiddel ontwikkeld, de Warmte-wegwijzer. Hiermee kunnen inwoners makkelijker zien wat de warmteoplossing is voor hun wijk. Ook bevat de Warmte-wegwijzer een stappenplan om de woning voor te bereiden op deze nieuwe duurzame warmte. De Warmte-wegwijzer is te raadplegen via de gemeentelijke websites, het Regionaal Energieloket van de gemeenten en via www.drechtstedenenergie.nl. De online lancering vindt per gemeente plaats en is voor de start van het zomerreces afgerond.

Meer weten?

Bekijk hier overzicht op Drechtsteden Energie.

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie. De regio is goed op weg om in 2050 energieneutraal te zijn. Want het is zaak om bij te dragen aan een stabieler klimaat en het leefbaar houden van de aarde, voor huidige én volgende generaties. Smart Delta Drechtsteden draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland en een duurzame toekomst voor de inwoners van deze regio. 

Deel op social media: