Gratis pont tijdens onderhoud aan fietspad Papendrechtsebrug

Van 31 januari 2022 tot en met 30 april 2022 is het fietspad op de Papendrechtsebrug bij Papendrecht (N3) in beide richtingen afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden. (Brom)fietsers moeten rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd. Tijdens de afsluiting vaart er doordeweeks een gratis veerpont tussen Dordrecht en Papendrecht. Met deze gratis veerpont probeert Rijkswaterstaat de vertraging voor (brom)fietsers zo beperkt mogelijk te houden.

Dienstregeling

De dienstregeling van de pont is te vinden op borden bij de steigers en via de website van de vervoerder Riveer.  

Met de gratis veerpont zijn er voor (brom)fietsers straks verschillende alternatieve routes:  

  • Gratis pont tussen Huys te Merwede Papendrecht en Dordrecht Kerkeplaat (ruïne Huis de Merwede).  

  • De reguliere waterbus lijn 22 tussen Papendrecht en Dordrecht. 

  • Omfietsen via de Baanhoekbrug. 

Op onderstaande kaart is de vaarroute van de veerpont aangegeven. Daarop staan ook de fietsroutes naar de pont. Op de Kerkeplaat legt de gemeente Dordrecht een tijdelijk vrijliggend fietspad aan. 
Legenda veerpont

Op de hoogte blijven?  

Algemene informatie over de omleidingsroutes voor fietsers is te vinden op de website van Ways2Go of via de website van de N3

De veerverbinding wordt uitgevoerd door Riveer, in opdracht van Rijkswaterstaat. Voor actuele informatie over de tijdelijke pontverbinding kunnen (brom)fietsers een app gebruiken: de Riveer app. Deze is gratis te downloaden via de Apple Store of Google Play. Hier is ook de dienstregeling te vinden. De app stuurt een pushbericht als de vaartijden van de pont veranderen of als de pont vanwege slechte weersomstandigheden tijdelijk niet kan varen. 

Werkzaamheden aan de brug 

Aannemer Hollandia Services vervangt in opdracht van Rijkswaterstaat de oude houten balken voor nieuwe balken en brengt een nieuwe verflaag aan op de stalen oplegpunten die vrijkomen bij het verwijderen van de oude balken. De nieuwe houten balken worden tenslotte voorzien van een rode asfaltlaag. De werkzaamheden vinden alleen plaats aan het fietspad, niet op de weg. 

Er wordt gedurende 3 maanden gewerkt vanaf een ponton op het water. Hollandia Services maakt voor dit project vlak voor 31 januari een projectpagina aan in De BouwApp. Deze app is gratis te downloaden via de Apple Store (iOS) of Google Play (Android). Wie zich aanmeldt in deze app voor ‘Vervanging fietspad Papendrechtsebrug’ blijft op de hoogte van de bouwwerkzaamheden en de planning. 

Stremming scheepvaart 

De onderhoudswerkzaamheden starten met het fietspad op de basculebrug. Hierdoor wordt de brug niet bediend voor de hoge scheepvaart van maandag 31 januari 2022 tot en met zondag 27 februari 2022. 

Er zijn steeds twee onderdoorvaartopeningen voor lage scheepvaart beschikbaar. Gedurende deze periode geldt er een hoogte- en breedte beperking. De scheepvaart wordt onder andere geïnformeerd via de berichten aan de scheepvaart (BAS-bericht). 

 

Smart Delta Drechtsteden gaat voor betere bereikbaarheid

Smart Delta Drechtsteden gaat voor betere bereikbaarheid. Daarom zetten gemeenten hoog in om de regio via het water, de weg en het spoor bereikbaar te houden. Dit gebeurt met slimme oplossingen voor mobiliteit die zo duurzaam mogelijk zijn. Voorbeelden zijn meer openbaar vervoer over het water en een betere kwaliteit van het fietsnetwerk als duurzaam alternatief voor de auto. Ook voor het omliggende wegennet wordt flink aan de weg getimmerd. De lokale N3 is al flink onder handen genomen. Met Rijk en provincie werken we aan plannen voor betere doorstroming van A15 en A16 en stimuleren we uiteraard ook het gebruik van de fiets.   

Deel op social media: