Groei in aantal leerlingen in techniekonderwijs

Uit onderzoek van Techniekpact Monitor blijkt dat er meer leerlingen van het vmbo vaker voor een technische opleiding kiest. Het gaat hierbij om een lichte stijging van 2 procent in vergelijking met 2020. Deze stijging is gewenst voor de regio: de vraag naar mensen met een technische achtergrond is groot.

Daling in algemeen 

Hetzelfde onderzoek laat zien dat het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs daalt. Ondanks deze daling stijgt het percentage leerlingen dat in het vmbo kiest voor een technische opleiding. Hiermee lijkt volgens de monitor de dalende trend te buigen. Of dit het gevolg is van het project ‘Sterk Techniekonderwijs’ is niet duidelijk, maar verwacht is dat er wel zeker een bijdrage aan de stijging is geleverd.  

Sterk Techniekonderwijs  

Het ministerie van OCW, Stichting Platforms vmbo (SPV), Platform Talent voor Technologie (PTvT), zetten zich de komende jaren samen in voor Sterk Techniekonderwijs. Zij werken hierbij nauw samen met VNO-NCW, de Federatie Techniek, MKB-Nederland, technische branches, Platform TL, MBO Raad, en de VO-raad. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Zo ook in de regio Drechtsteden, één van de regio’s waar ‘Sterk Techniekonderwijs’ beschikbaar is.  

Groei techniekonderwijs ook goed voor ambities  

De regio Drechtsteden heeft gezamenlijk de ‘Groeiagenda 2030’ opgesteld. In deze Groeiagenda staan de gezamenlijke doelen en ambities van de Drechtsteden waaraan de regio tussen nu en 2030 werkt. De insteek is om van de Drechtsteden een nóg aantrekkelijker woon- en werkgebied te maken voor zowel nieuwe als bestaande inwoners. Zorgen voor toekomstgerichte banen in de bouw, ICT, metaal, transport, logistiek en zorg is één van die ambities. De groei in het techniekonderwijs draagt hieraan bij.  


Bron: Sterk Techniek Onderwijs  

Deel op social media: