Groeiagenda Zuid-Holland biedt kansen voor de Drechtsteden

Publieke en private sleutelspelers uit Zuid-Holland hebben een plan voor noodzakelijke investeringen in verdienvermogen, brede welvaart en werkgelegenheid: de Groeiagenda Zuid-Holland. Door de grote uitdagingen in Zuid-Holland innovatief en gezamenlijk aan te pakken, biedt dit volop kansen voor Nederland, Zuid-Holland én voor de Drechtsteden.

Krachtenbundeling krijgt vorm  

Op 13 januari 2021 hebben de samenwerkende private en publieke partijen van de Zuidelijke Randstad in de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) ingestemd met de Groeiagenda Zuid-Holland.   
De Groeiagenda Zuid-Holland heeft geen formeel bindend karakter, maar is het kader voor een eensgezinde (lobby)inzet van de provincie naar Rijk en Europa. Met de Groeiagenda Zuid-Holland wordt ingezet op kennis en innovatie, de maakindustrie, energie-infrastructuur, bereikbaarheid en human capital. Het gezamenlijke doel is om de regio naar een structureel hoger economisch groeipad te brengen.    

 

Onepager Groeiagenda Zuid-Holland​​​​​​​

Inbreng vanuit de Drechtsteden

In de Groeiagenda Zuid-Holland zijn vanuit de Drechtsteden thema's opgenomen die van betekenis zijn op Zuid-Hollandse schaal. Het gaat hierbij om de maritieme industrie, duurzame maakindustrie, Human Capital-agenda Drechtsteden en de transitie van goederenvervoer. Op lokaal niveau ligt de focus op Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht en de campusontwikkelingen Campus Leerpark in Dordrecht. Ook de pijler Innovatie van de Regio Deal, in het bijzonder de roadmaps, is onderdeel van de inbreng van de Drechtsteden binnen de Groeiagenda Zuid-Holland. Daarnaast zijn er voor de Drechtsteden ook nog kansen bij de aansluiting op thema's zoals Energietransitie. Uit onze regio ondertekenen, naast de Drechtsteden-gemeenten, de maritieme spelers, Duurzaamheidsfabriek en de Werkgevers Drechtsteden de Groeiagenda Zuid-Holland.

Groeiagenda Zuid-Holland onder de aandacht 

In de komende maanden wordt de Groeiagenda Zuid-Holland uitgewerkt in concrete projecten en onder de aandacht gebracht bij bewindspersonen, (nieuwe) leden van de Tweede Kamer, topambtenaren en sleutelspelers bij planbureaus en sociale partners.   

Meer weten?    

Alles over de Groeiagenda Zuid-Holland lees je op www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie/groeiagenda-zuid-holland/.   

Deel op social media: