Groen licht voor nieuwbouw Dolderman

De komst van het nieuwe bedrijfscomplex voor motorenleverancier en scheepswerf Dolderman aan de Tweede Merwedehaven in Dordrecht komt steeds dichterbij. In de zomer van 2022 moet de nieuwbouw af zijn en wil het bedrijf verhuizen uit de binnenstad. Zo komt er ruimte voor woningen aan de oevers. Een projectontwikkelaar gaat vervolgens aan de slag met het bouwen van nieuwe woningen op de vrijgekomen locatie. Zo gaat Smart Delta Drechtsteden voor meer woningen.

De Dordtse welstandscommissie is akkoord gegaan met het nieuwbouwplan, waardoor de bouwvergunning verleend kan worden. Dolderman is gehuisvest in een wirwar van hallen, gebouwen en kantoren aan de Binnen en Buiten Kalkhaven, waar weinig manoeuvreerruimte is. Ook is de haven te klein.

Nieuw complex

Aan de Grevelingenweg laat Dolderman een nieuw, antracietgrijs hallencomplex bouwen met in het midden een glazen kantoorgebouw. Dat steekt er als de stuurhut van een schip bovenuit. De haven wordt gesplitst door een pier, waarop een torenkraan kan rijden. In de haven is plaats voor minimaal zes schepen, waar tegelijk aan gewerkt kan worden. Het hele complex is zo ontworpen dat alle afdelingen en leveranciers optimaal en veilig kunnen werken. Op het voorterrein aan de Beneden Merwede komt veel groen en op het dak komen zonnepanelen, waarmee het bedrijf zijn eigen stroom opwekt.

Dolderman

Dolderman zit sinds 1956 aan de Kalkhaven. Behalve het leveren en installeren van motoren van Caterpillar, Hatz en John Deere is het bedrijf zich de afgelopen decennia gaan toeleggen op het afbouwen van complete schepen. Dat leidde tot steeds meer klachten van binnenstadbewoners. Omdat het bestemmingsplan een dergelijk bedrijf niet meer toestaat, waren gemeente en Dolderman al jaren op zoek naar een nieuwe locatie waar het bedrijf meer ruimte heeft om verder te groeien. Met de verhuizing naar de Tweede Merwedehaven is dat gelukt.

​​​​​​​Onderdeel van de Dynamische oevers

Dolderman is onderdeel van ‘Dynamische oevers’ in de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem. Binnen dit thema kijkt de regio naar beter gebruik en toegankelijkheid van de oevers. De rivieren en hun oevers zijn namelijk kenmerkend voor deze regio. Geliefd om langs te recreëren en te wonen. De zware industrie langs de oevers is echter ook kenmerkend. Binnen dit project wordt daarom gekeken naar het verplaatsen van bedrijven om zo ruimte aan oevers te creëren voor kwalitatief hoogwaardige woningbouw en voorzieningen die uitnodigen om naar die plek te komen, er te verblijven en de (getijde)rivier te beleven.

Smart Delta Drechtsteden gaat voor meer woningen

Smart Delta Drechtsteden gaat voor meer woningen: 25.000 nieuwe woningen tot 2030. En dat is essentieel. Want mensen die hier nu wonen, hebben een woning nodig die bij hen past. Dat geldt ook voor mensen van buiten de regio. Omdat ze terug willen verhuizen, of omdat ze hier werken en dichtbij hun werk willen wonen. Daarom werken de Drechtsteden aan voldoende passende woningen, zodat iedereen die dat wil hier goed kan wonen. De bedrijfsverplaatsing van Dolderman, die ervoor zorgt dat er ruimte komt voor woningen aan de oevers, draagt hieraan bij.

​​​​​​​Bekijk hier de orignele bron. 

Deel op social media: