Groot onderhoud N3 bijna gereed

Vanaf vrijdag 1 oktober 22.00 uur tot maandag 4 oktober 05.00 uur is de N3 in beide richtingen afgesloten tussen de Merwedestraat in Dordrecht en de A16, inclusief alle toe- en afritten. Aannemer Boskalis start vanaf 21.00 uur met het afsluiten van de toe- en afritten. De N3 zelf is als laatste aan de beurt om 22.00 uur. Sinds donderdag 30 september 21.00 uur zijn de af- en oprit Laan der Verenigde Naties (richting A16) al afgesloten. Het is de laatste weekendafsluiting en een stap dichterbij naar betere bereikbaarheid in de regio.

Weggebruikers wordt geadviseerd de N3 gedurende dit weekend te vermijden en rekening te houden met extra reistijd. Vanaf maandag 4 oktober 05.00 uur is de N3 in beide richtingen weer open voor het verkeer.
 
Vanwege de grote hoeveelheid werk zijn er na het weekend nog 3 nachtelijke afsluitingen nodig van een deel van de N3. Dan wordt onder andere de wegversmalling tussen de A15 en Merwedestraat verwijderd. Vanaf donderdagochtend 7 oktober zijn alle rijstroken op de N3 weer volledig beschikbaar.
 

Groot onderhoud N3

Tussen augustus 2020 en oktober 2021 is er gewerkt aan de N3 bij Dordrecht en Papendrecht. In verschillende fases is het groot onderhoud aan de N3 uitgevoerd. Er ligt een nieuwe fundering en stil asfalt op de N3. We vervangen ook andere onderdelen van de weg zoals de verlichting en voegovergangen van bruggen en viaducten. Waar nodig is er onderhoud uitgevoerd aan viaducten, bruggen en geluidschermen.

Omleidingen tijdens weekendafsluiting

De volgende op- en afritten zijn afgesloten: Sterrenburg, Overkampweg/Laan der VN, Provincialeweg en de Merwedestraat richting de A16. Bij de Merwedestraat blijven de op- en afrit van en naar Papendrecht open.

  • Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A15 en A16 en omgekeerd.
  • Lokaal verkeer tussen Dordrecht en Papendrecht kan ook via de op- en afrit bij de Merwedestraat rijden. Houd hier rekening met extra verkeersdrukte. Lokaal verkeer wordt geadviseerd vooraf de route te bekijken. Soms kan omrijden via de A15 en A16 (afslag 21 Dordrecht Centrum) sneller zijn.
  • Het ziekenhuis is tijdens het weekend niet via de N3 bereikbaar. Lokaal verkeer naar het ziekenhuis rijdt over de Laan der Verenigde Naties, Kapteynweg of Overkampweg. Verkeer van buiten Dordrecht neemt de A16, afslag 21 Dordrecht Centrum naar het ziekenhuis. Alle hulpdiensten hebben doorgang gedurende de weekendwerkzaamheden. Aan de zuidkant van de N3 is Amstelwijck (Laan van Europa) bereikbaar vanaf de A16 en de N217.

Kijk op www.n3werkzaamheden.nl voor alle actuele informatie over werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen. 
 

Verbetering N3 past bij ambities regio  

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor aantrekkelijk wonen, werken en vestigen van een bedrijf. Het groeiende aantal vrachtbewegingen, het toenemend woon-werk en recreatieverkeer maakt dat we als regio Drechtsteden klaar moeten staan voor de toekomst. De Drechtsteden heeft daarom op het gebied van bereikbaarheid ambities opgesteld in de ‘Groeiagenda 2030’. Één van die ambities is om files op de A16, A15 en de N3 te verminderen en de doorstroming te verbeteren. De werkzaamheden aan de N3 dragen bij aan die ambities

Bron: Rijkswaterstaat

Deel op social media: