Groot onderhoud N3 is gereed

Na ruim een jaar groot onderhoud de N3 weer in orde en volledig beschikbaar voor het verkeer. De weg verkeerde in slechte staat. Daarom is over het hele 10 kilometer lange traject het asfalt en de fundering onder het asfalt vernieuwd. Ook andere onderdelen van de weg zijn vervangen. Het groot onderhoud aan de N3 is hiermee op een aantal afrondende werkzaamheden na gereed. Een mooie mijlpaal voor de regio!

"Het is heel fijn dat de N3 nu zo goed als klaar is. Er is vrijwel geen Dordtenaar die niet iets van de werkzaamheden heeft gemerkt. Langere reistijden, drukte in de stad. We hebben als stad door heel wat zure appels heen moeten bijten en het geduld van Dordtenaren is soms op de proef gesteld. Maar na het zuur komt het zoet: de N3 is weer spik en span en kan weer heel wat jaren mee! En het werk heeft nog een voordeel opgeleverd. Veel mensen hebben door de afsluitingen andere vervoersmiddelen ontdekt, zoals de fiets en het OV, of zijn op andere tijden gaan reizen. Ik hoop vooral ook dat zij dat volhouden", aldus Rik van der Linden, wethouder gemeente Dordrecht.

Kees de Ruijter, wethouder gemeente Papendrecht: "Het is mooi dat het groot onderhoud aan de N3 zo goed als klaar is. Het resultaat mag er zijn; de weg is opnieuw ingericht met oog voor duurzaamheid onder andere door hergebruik van materiaal en energiezuinige verlichting. Deze belangrijke weg door de Drechtsteden is nu veiliger, biedt meer comfort en vergroot de bereikbaarheid van de Drechtsteden en van Papendrecht."

Groot onderhoud N3

De N3 tussen de A15 bij Papendrecht en de A16 bij Dordrecht is belangrijk voor de bereikbaarheid van de regio Drechtsteden en de Rotterdamse haven daarachter. De weg verkeerde in slechte staat en is daarom grondig opgeknapt. Zo houden we de weg veilig en betrouwbaar en zorgen we dat het verkeer vlot kan doorstromen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemer Boskalis die in opdracht van Rijkswaterstaat ook de nieuwe aansluiting van de N3 op de A16 heeft aangepakt. De aannemer kreeg de opdracht om een zo veilig mogelijke en duurzame uitvoering te realiseren, waarbij de doorstroming van het verkeer zo optimaal mogelijk blijft. Dankzij de inzet van alle betrokken medewerkers en samenwerking met alle betrokken partners is het gelukt om invulling te geven aan deze enorm uitdagende opgave.

Laatste restpunten

Eind oktober/begin november zal de N3 ter hoogte van de Wantijbrug nog 2 lange weekenden in één richting afgesloten zijn in verband met afrondende werkzaamheden.

Het groot onderhoud in cijfers:

  • 300 masten met energiezuinige LED verlichting aangebracht;
  • 34 km vangrail vervangen;
  • Doordeweeks gemiddeld 40 mannen en vrouwen aan het werk, in de weekendafsluitingen soms wel 100 tot 130;
  • Nieuwe bewegwijzering waaronder 460 bamboe-borden;
  • 1 faunatunnel, 4 onderdoorgangen aangepast voor dieren; 
  • 1 nieuwe onderdoorgang voor kleine dieren bij de Kilweg; 
  • Onderhoud aan 19 viaducten en bruggen;
  • Hergebruik oud asfalt in fundering onder het asfalt. Hierdoor hoefde dit asfalt niet afgevoerd. Dit scheelde 2.500 volle vrachtwagens;
  • Gebruik van 300.000 liter B100 biodiesel voor de machines en vrachtwagens;
  • ‘Dot markering’ in plaats van volle witte lijnen. Deze belijning in vele stippen bespaart 60% aan materiaal en levert 66% minder CO2 uitstoot op.

Forse opgave

Rijkswaterstaat past in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen. Denk hierbij o.a. aan de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht en de nieuwe aansluitingen van de A16 en A15 op de N3. Daarnaast zijn het groot onderhoud van de N3 en de renovatie van de Wantijbrug onderdeel van de opgave van Rijkswaterstaat om de komende jaren de bestaande infrastructuur te vervangen en renoveren.

Onderhoud N3 past bij ambities regio

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor aantrekkelijk wonen, werken en vestigen van een bedrijf. Het groeiende aantal vrachtbewegingen, het toenemend woon-werk en recreatieverkeer maakt dat we als regio Drechtsteden klaar moeten staan voor de toekomst. De Drechtsteden heeft daarom op het gebied van bereikbaarheid ambities opgesteld in de ‘Groeiagenda 2030’. Één van die ambities is om files op de A16, A15 en de N3 te verminderen en de doorstroming te verbeteren. De werkzaamheden aan de N3 dragen bij aan die ambities.

Deel op social media: