Help mee met het ontwikkelen van een aanpak op energiebesparing!

De Drechtstedengemeenten hebben een grote opgave op het gebied van energiebesparing. In de regio staan zo'n 127.000 woningen. Veel woningen zijn matig tot slecht geïsoleerd. De komende jaren gaan we collectief logische energie(besparings)maatregelen inzetten gericht op specifieke doelgroepen. Hierbij valt te denken aan isolatiemaatregelen, warmtepompen, HR++ glas, zonnepanelen, ventilatie, waterzijdig inregelen, en meer.

Uitdagende opgave

Een uitdagende opgave, in een tijd waarin de vraag naar voldoende materialen en geschikt personeel nog nooit zo groot is geweest. Dat vraagt om een slimme, efficiënte en meerjarige aanpak waarbij we de bouw- en installatiebranche en onze inwoners meer voorspelbaarheid willen geven.

Eerste bijeenkomst marktpartijen

Op 12 mei praten wij samen met vertegenwoordigers van installatie- en bouwbedrijven over een slimme aanpak op het gebied van energiebesparing in de Drechtsteden. Het betrof een eerste bijeenkomst met marktpartijen, met ondersteuning vanuit Techniek Nederland en Bouwend Nederland.

Vervolgbijeenkomst

In deze vervolgsessie gaan we aan de hand van een casus in Hardinxveld - Giessendam de eerste praktische stappen zetten om tot een concrete aanpak te komen, die aansluit bij de dagelijkse praktijk en werkwijze van de betrokken bouw- en installatiebedrijven. Na afloop is er tijdens de borrel gelegenheid om na te praten.

Datum en locatie

Donderdag 7 juli 2022 15.30 – 17.30 uur, inloop vanaf 15.00 uur

Locatie: Postillion Hotel, Rijksstraatweg 30, 3316 EH Dordrecht

Aanmelden

Wil jij hierbij aanwezig zijn? Meld je dan eenvoudig aan via deze link

 

Deel op social media: