Henrik Stevens nieuwe voorzitter college van bestuur Da Vinci College

Op 15 augustus, net voor het begin van het nieuwe studiejaar, startte Henrik Stevens als voorzitter van het college van bestuur van het ROC da Vinci College. Zijn overstap van het Techniek College Rotterdam naar Da Vinci, ziet hij zelf als een heel natuurlijke: “Mijn visie op het gezamenlijk vormgeven van het beroepsonderwijs met de bedrijven en instellingen in de regio, zie ik terug bij het Da Vinci College. Hier krijgt het al jaren concreet vorm, niet alleen in de techniek, maar ook in de andere sectoren. Ik ben ervan overtuigd dat we alleen samen kunnen zorgen voor relevant en inspirerend onderwijs, dat leidt tot wendbare professionals voor de arbeidsmarkt van morgen.”

“Beroepsonderwijs maak je samen”

Samenwerking in de regio

De bevlogen bestuurder benadrukt dat hij pas ruim een maand ‘aan boord’ is bij het ROC. “Op dit moment ben ik vooral zelf nog aan het leren. Ik vind het belangrijk om de organisatie te leren kennen, de regio en onze partners daarbinnen. Het is mooi om te merken hoe hartelijk ik word ontvangen en hoeveel betrokkenheid ik overal ervaar. Het Da Vinci College kan rekenen op een enorm netwerk van bedrijven op het gebied van beroepspraktijkvorming (stages), maar zeker ook waar het gaat om innovatieve en maatschappelijke projecten. En dan heb ik het nog niet eens over bijzondere samenwerkingsconcepten als de Duurzaamheidsfabriek, het Drechtsteden OndernemersCentrum en het i_lab; een gezamenlijke kracht die ook fysiek tot uitdrukking komt in de campusontwikkelingen op het Leerpark en in Gorinchem.”

Boeien en ontwikkelen

Samenwerken met ‘het werkveld’ dient in Henriks visie verschillende doelen én neemt ook veel verschillende vormen aan. “We kunnen er niet omheen dat de maatschappij snel verandert. Jongeren stellen ook andere eisen aan het onderwijs dan 10 jaar geleden. Er is zo veel afleiding via internet en de socials, dat je ze écht moet kunnen boeien. Een interessant en authentiek verhaal motiveert, daar zie ik écht een rol voor mensen uit de beroepspraktijk. En omgekeerd wil je studenten ook de gelegenheid geven om te leren buiten de schoolomgeving. Op de werkvloer leer je naast vakkennis namelijk de ‘mores’ van een sector en kun je pas echt ervaren of een beroep bij je past.” Daarbij tekent Henrik aan dat de samenwerking niet alleen betrekking heeft op het onderwijs aan jongeren. “In het kader van ‘een leven lang ontwikkelen’ zien we de vraag naar opleidingen voor volwassenen en (maatwerk)trainingen voor werkenden toenemen. Allemaal ontwikkelingen waar ik met veel plezier mijn bijdrage aan ga leveren.“

Verbinden van de arbeidsmarkt met het onderwijs

De Drechtsteden-gemeenten, gemeente Gorinchem en de provincie Zuid-Holland investeren 22,5 miljoen euro in de regio waarbij bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken in projecten. Het Rijk verdubbelt, met de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem, dat bedrag om de brede welvaart en daarmee de veerkracht van Nederlandse regio’s te versterken. Een belangrijk thema hierin is 'het beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs'. 

Over Smart Delta Drechtsteden

Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de Drechtsteden wonen. Innovatie, een goed vestigingsklimaat en goed opgeleide mensen zijn daarbij belangrijk. De sectoren van nu en straks hebben mensen nodig die niet alleen goed zijn opgeleid, maar ook op veranderingen kunnen inspelen.

Deel op social media: