Het belang van werkbezoeken

Wist je dat Smart Delta Drechtsteden regelmatig werkbezoeken organiseert? Het opbouwen van een duurzame relatie met politici in Den Haag is van groot belang. Op die manier leren ze de opgaven en ambities van Smart Delta Drechtsteden kennen. Werkbezoeken zijn hét middel om deze relaties op te bouwen en de regio op de kaart te zetten.

Kennismaken met Tweede Kamerleden

Ook in 2021 hebben, ondanks corona, meerdere Kamerleden een bezoek gebracht aan de Drechtsteden met het doel om Smart Delta Drechtsteden nog beter op de kaart te zetten. Onder andere Daniel Koerhuis (VVD), Mustafa Amhaouch(CDA) en Henk Nijboer (PvdA) brachten een bezoek aan de Drechtsteden. Tijdens de werkbezoeken wordt ons gebied, haar uitdagingen en de triple helix samenwerking Smart Delta Drechtsteden onder de aandacht gebracht van Kamerleden. En er wordt inzicht geboden in wat de regio en haar inwoners en bedrijven nodig hebben. Sommige van deze bezoeken vonden online plaats wegens de coronamaatregelen, maar anderen konden wel fysiek doorgaan. Ook is er een netwerkborrel in Den Haag georganiseerd, waarbij de Drechtsteden vertegenwoordigd waren door afgevaardigden uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid (de zogenaamde triple helix). We betrekken partners uit deze branches bij de werkbezoeken, zodat het duidelijk is wat er speelt in de regio vanuit de gemeenten, bedrijven en onderwijs.

Van belang​​​​​​​

Deze kennis en verdieping is van groot belang. Kamerleden kunnen deze nieuwe kennis mee terug nemen naar Den Haag en zich daar sterk maken voor de belangen van onze regio. Smart Delta Drechtsteden gaat voor 25.000 nieuwe woningen, banen voor nu en de toekomst, het verbeteren van de bereikbaarheid en nieuwe energie. Om dit te realiseren is hulp nodig van andere overheidslagen. Werkbezoeken zijn een goede start hierin.

Nieuwe werkbezoeken

De komende tijd staan er nieuwe werkbezoeken gepland. Hierbij worden diverse politici uitgenodigd die betrokken en/of verantwoordelijk zijn voor relevante onderwerpen die betrekking hebben op Smart Delta Drechtsteden. Zo staat er op 1 april een werkbezoek met Tweede Kamerlid Pieter Grinwis gepland en volgen er binnenkort meer.

Overzicht werkbezoeken 2021

1 maart 2021: Wytske Postma (CDA) - Tweede Kamerlid met woordvoering op Bereikbaarheid (is niet teruggekeerd na de verkiezingen)

4 maart 2021: Fahid Minhas (VVD) - toen kandidaat Tweede Kamerlid, nu Kamerlid met woordvoering op Wonen en Bereikbaarheid

25 maart 2021: Chris Kuijpers - DG Volkshuisvesting en Wonen bij het ministerie van BZK & Sandor Gaastra - DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK

26 maart 2021: Daniel Koerhuis (VVD) - toen Tweede Kamerlid met woordvoering op Wonen, nu Kamerlid met woordvoering op Bereikbaarheid

7 april 2021: Focco Vijselaar - DG Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

10 mei 2021: Henk Nijboer (PvdA) - Tweede Kamerlid met woordvoering op Wonen

16 juli 2021: Henri Bontenbal (CDA) - Tweede Kamerlid met woordvoering op Klimaat & Energie en Bereikbaarheid

24 september 2021: Hans Ton - Directeur Wonen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken

24 september 2021: Frederik Zevenbergen en Meindert Stolk - gedeputeerden bij de provincie Zuid-Holland

30 september 2021: Netwerkborrel Den Haag, waarbij de volgende Kamerleden aanwezig waren: Mustafa Amhaouch (CDA), Judith Tielen (VVD), Hatte van der Woude (VVD), Fahid Minhas (VVD), Zohair el Yassini (VVD). De Drechtsteden waren vertegenwoordigd door vertegenwoordigers vanuit onderwijs, bedrijfsleven en overheid (triple helix).

6 oktober 2021: Boudewijn Siemons - COO bij Havenbedrijf Rotterdam

29 oktober 2021: CDA Statenfractie in het kader van de woningbouwopgave Drechtsteden

5 november 2021: Derk Jan Eppink (JA21) - Tweede Kamerlid met woordvoering op Defensie in het kader van vervanging onderzeeboten van het ministerie van Defensie en de kansen voor onze regionale economie

12 november 2021: Daniel Koerhuis (VVD) - Tweede Kamerlid met woordvoering op Bereikbaarheid in het kader van Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht

10 december 2021: Mustafa Amhaouch (CDA) - Tweede Kamerlid met woordvoering op Economiex

Slim samen vooruit met Smart Delta Drechtsteden

Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de Drechtsteden wonen. Samen bouwen zij aan meer woningen, nieuwe energie, slimme technologie, toegepaste innovatie, banen van nu en toekomst en een goede bereikbaarheid van de regio. Zo gaan we slim samen vooruit.

Deel op social media: